Aktualności

Autorzy artykułu zamieszczonego w "Combustion Engines" nr  2/2016 (165), pp. 33-40, doi:10.19206/CE-2016-204, pragną wyrazić swoje ubolewanie z faktu niezamieszczenia źródła pochodzenia zdjęć ilustrujących treści poruszane w artykule. Przedstawione w artykule zdjęcia pochodzą z Bazy Danych Zakładu Silników Lotniczych ITWL Warszawa.