Editorial and Scientific Board

Editorial

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz


Editor-in-chief/Redaktor Naczelny

dr hab. inż. Miłosław Kozak


Editorial Secretary for Science/Sekretarz Naukowy Redakcji

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha


Technical Editor/Redaktor Techniczny

prof. dr hab. inż. Wojciech Serdecki


Statistical Editor/Redaktor Statystyczny

mgr Tomasz Pawlak


Proofreading Editor/Redaktor Językowy

Sciendific Board

Prof. Krzysztof Wisłocki


Przewodniczący, Poland

Prof. Ewa Bardasz


USA

Prof. Bernard Challen


 UK

Prof. Zdzisław Chłopek


Poland

Prof. Giovanni Cipolla


Italy

Prof. Karol Cupiał


Poland

Prof. Jan Czerwiński


Switzerland

Prof. Vladimir Hlavna


Slovakia

Prof. Kazimierz Lejda


Poland

Prof. Hans Peter Lenz


Austria

Prof. Helmut List


Austria

Prof. Jan Macek


Czech Republic

Prof. Janusz Mysłowski


Poland

Prof. Andrzej Niewczas


Poland

Prof. Marek Orkisz


Poland

Prof. Dieter Peitsch


Germany

Prof. Stefan Pischinger


Germany

Prof. Roger Sierens


Belgium

Prof. Andrzej Sobiesiak


Canada

Prof. Richard Stobart


UK

Prof. Robin Vanhaelst


Germany

Prof. Michael P. Walsh


USA

Prof. Piotr Wolański


Poland

Prof. Mirosław Wyszyński


UK