Instrukcja przygotowania artykułu

Wszystkie artykuły zgłaszane do publikacji w czasopiśmie "Combustion Engines" muszą być napisane w języku angielskim. Instrukcję/wzór przygotowania artykułu można pobrać TUTAJ.

Jednocześnie należy wypełnić deklarację autorów o przeniesieniu praw autorskich, którą można pobrać TUTAJ.