Rozwój silników spalinowych napędów hybrydowych

3/2014 (158) - PTNSS-2014-303
Autorzy: Ireneusz PIELECHA; Wojciech CIEŚLIK; Przemysław BOROWSKI; Jakub CZAJKA; Wojciech BUESCHKE
Ciągły wzrost zainteresowania napędami hybrydowymi pozwalającymi na ograniczenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji składników szkodliwych do atmosfery, a także częściowe ich wykorzystanie jako pojazdów zeroemisyjnych powoduje rozwój tych jednostek. Wskazują na to analizy sprzedaży napędów hybrydowych, a to oznacza aktualność działań podejmowanych w kierunku ograniczenia zużycia paliwa. W artykule dokonano przeglądu silników spalinowych napędów hybrydowych w aspekcie określenia ich warunków pracy oraz wskaźników wysilenia. Określono pojęcie hybrydyzacji jako miary stopnia wykorzystania układów elektrycznych napędu pojazdu (lub jego wspomagania). Analizy dokonano w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w różne systemy napędu hybrydowego z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Określono wskaźniki hybrydyzacji różnych grup napędów hybrydowych oraz wskazano na znaczne rozbieżności w sposobie ich określania.
Słowa kluczowe: napędy hybrydowe, hybrydyzacja pojazdów, silnik spalinowy, silnik elektryczny


Pobierz