Emisja cząstek stałych w spalinach silnika ZI zasilanego benzyną lub mieszaniną propanu i butanu

3/2014 (158) - PTNSS-2014-304
Autorzy: Jerzy DUTCZAK

W artykule przedstawiono pomiary emisji cząstek stałych (PM) w spalinach silnika ZI zasilanego benzyną albo skroploną mieszaniną propanu i butanu. Badania przeprowadzono na silniku 170.A1 z użyciem analizatora cząstek stałych Dekati ELPI+ wyposażonego w minitunel rozcieńczający Micro Diluter 6100. Równocześnie dokonano pomiaru stężenia gazowych składników spalin za pomocą analizatora Horiba MEXA 1500GH. Zmierzono stężenie oraz rozkład wielkości i liczbę cząstek stałych w spalinach, a następnie porównano uzyskane wyniki dla obu paliw.

Słowa kluczowe: silnik ZI, emisja spalin, cząstki stałe, nanocząstki, benzyna, LPG


Pobierz