Badania emisji związków toksycznych spalin i zużycia paliwa z silników HDD w warunkach ruchu drogowego

3/2014 (158) - PTNSS-2014-306
Autorzy: Jerzy MERKISZ; Paweł FUĆ; Piotr LIJEWSKI; Andrzej ZIÓŁKOWSKI; Łukasz RYMANIAK

W artykule przedstawiono porównanie emisji CO, NOx, CO2 oraz przebiegowego zużycia paliwa dla dwóch pojazdów ciężkich przeznaczonych do długodystansowego przewozu towarów. Badania wykonano na tym samym odcinku pomiarowym. Odzwierciedlał on codzienną eksploatację pojazdów ciężkich – dojazd do miejsca załadunku/rozładunku i ruch po drogach krajowych. Do badań wykorzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System). Na podstawie przeprowadzonej analizy określono właściwy wybór silnika spalinowego pojazdu ciężkiego w aspekcie zużycie paliwa dla długodystansowego przewozu towarów w warunkach reprezentujących krajową infrastrukturę transportowo-logistyczną.

Słowa kluczowe: pojazd ciężki, emisja gazów wylotowych, badania drogowe


Pobierz