Metody wyznaczania mocy znamionowej agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem spalinowym

3/2014 (158) - PTNSS-2014-307
Autorzy: Leszek JARZĘBOWICZ; Jacek SKIBICKI

Przytoczono podstawowe pojęcia związane z określaniem mocy agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi. Podano relacje obowiązujące pomiędzy parametrami silnika i prądnicy. Usystematyzowano wskazania zawarte w normach oraz literaturze fachowej. Zaproponowano schemat i metodykę wyznaczania mocy znamionowej agregatu na podstawie badań laboratoryjnych. Zwrócono uwagę na kluczowe problemy praktycznego przeprowadzania badań. Skomentowano różnice w wartościach mocy znamionowej wyznaczonych teoretycznie oraz praktycznie dla przykładowego agregatu.

Słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, wyznaczanie mocy znamionowej, pomiar mocy


Pobierz