Perspektywy wykorzystywania etanolu jako składnika paliwa i jego potencjał w redukcji emisji szkodliwych składników spalin

3/2014 (158) - PTNSS-2014-309
Autorzy: Martynika PAŁUCHOWSKA; Zbigniew STĘPIEŃ; Grażyna ŻAK

W artykule przedstawiono postępy we wprowadzaniu na rynki paliw o podwyższonej zawartości etanolu oraz modeli samochodów przystosowanych do eksploatacji przy stosowaniu takich paliwa (FFV). Omówiono trendy w prawodawstwie europejskim w odniesieniu do norm emisji szkodliwych składników spalin z silników ZI. Przed stawiono wyniki badań skłonności benzyny bezołowiowej E10 do zanieczyszczania zaworów dolotowych w teście silnikowym CEC F-20-98. Podano także wyniki badania skłonności paliwa etanolowego E85 do tworzenia osadów na elementach układu zasilania silnika, w sytuacji zastosowania nieodpowiedniego pakietu dodatków detergentowych.

Słowa kluczowe: bioetanol, biopaliwo E85, emisja spalin, osady w silniku


Pobierz