1/2005 (120)

1/2005 (120)Pobierz


Lista artykułów

Autorzy: Władysław KOZAK, Maciej BAJERLEIN, Jarosław MARKOWSKI
Słowa kluczowe: rozpuszczanie, roztwór, entalpia, silnik wysokoprężny, wtrysk paliwa, rozpylenie
Autorzy: Miłosław KOZAK, Jerzy MERKISZ, Piotr BIELACZYC
Słowa kluczowe: silnik ZS, emisja szkodliwych składników spalin, olej napędowy, siarka, liczba cetanowa
Autorzy: Zdzisław CHŁOPEK, Piotr STASIAK
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, indykowanie silników spalinowych, sygnał ciśnienia indykowanego
Autorzy: Stanisław POLANOWSKI
Słowa kluczowe: ruchoma aproksymacja, funkcje gięte, metoda najmniejszych kwadratów, wygładzanie, generowanie
pochodnych, dekompozycja zakłóceń, wykres indykatorowy, silnik spalinowy
Autorzy: Andrzej Fryś
Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, aeroplane
Autorzy: Marek BRZEŻAŃSKI
Słowa kluczowe: