3/2006 (126)

3/2006 (126)Pobierz


Lista artykułów

Autorzy: Marian KOPCZYŃSKI, Jacek MAŃCZAK, Władysław PRZEWOŹNY
Słowa kluczowe: silnik okrętowy, silnik dwusuwowy, system przepłukania, konstrukcja silnika

Rozwój konstrukcji spawanych i technologii spawania w budowie dwusuwowych silników okrętowych

3/2006 (126) - PTNSS-2006-302
Autorzy: Roman WALKOWIAK, Marek MICHALSKI, Stanisław PRYMOWICZ
Słowa kluczowe: silnik okrętowy, technologia, technologie spawania
Autorzy: Piotr SIDOROWICZ
Słowa kluczowe: silnik okrętowy, smarowanie, system smarowania

Model rozpylania paliwa w średnioobrotowym silniku okrętowym i jego badania symulacyjne

3/2006 (126) - PTNSS-2006-304
Autorzy: lzydor KAFAR, Jerzy MERKISZ Leszek PIASECZNY
Słowa kluczowe: silnik ZS, wtrysk paliwa, model, symulacja
Autorzy: Zbigniew WOJTYT
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, paliwa, siarka, smarowanie, eksploatacja