Silniki o zapłonie samoczynnym w perspektywie rynku globalnego

2/2007 (129) - PTNSS-2007-203
Autorzy: Giovanni CIPOLLA
W artykule przedstawiono przewidywania na temat rozwoju systemów napędowych pojazdów. W opinii autora, w perspektywie krótko do średniookresowej, silniki spalinowe stanowić będą nadal główną cześć rynku, a udział silników o zapłonie samoczynnym i iskrowym zależeć będzie od uwarunkowań lokalnych. W perspektywie średnio do długookresowej, napędy hybrydowe i ogniwa paliwowe stanowić będą realną alternatywę dla silników konwencjonalnych. Za bardzo korzystne rozwiązanie napędu uznano napęd hybrydowy z silnikiem o zapłonie samoczynnym, z uwagi na potencjał tego silnika w zakresie dalszego zmniejszenia zużycia paliwa oraz poprawy przyjemności z jazdy.
Słowa kluczowe: systemy napędowe pojazdów, silniki spalinowe, silniki o zapłonie samoczynnym, napędy alternatywne


Pobierz