1/2009 (136)

1/2009 (136)Pobierz


Lista artykułów

Autorzy: Jacek CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Mirosław WENDEKER, Konrad PIETRYKOWSKI, Łukasz GRABOWSKI
Słowa kluczowe: wtryskiwacz, badania symulacyjne, gaz ziemny, CFD
Autorzy: Antoni SZUMANOWSKI
Słowa kluczowe: napęd hybrydowy, silnik spalinowy, symulacja komputerowa
Autorzy: Jerzy MERKISZ, Stanisław RADZIMIRSKI
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, ekologia, pomiar węglowodorów
Autorzy: Seyed Ali JAZAYERI, Jahanian OMID
Słowa kluczowe: HCCI, modelowanie termokinetyczne, gaz ziemny
Autorzy: Andrzej KOWALEWICZ
Słowa kluczowe: kontrolowany samozapłon, sprawność, emisja
Autorzy: Paweł FABIŚ, Bartosz FLEKIEWICZ, Marek FLEKIEWICZ
Słowa kluczowe: drgania silnika, diagnostyka, wymiarowe i bezwymiarowe wskaźniki, przyrost współczynnika falkowego
Autorzy: Dariusz PIERNIKARSKI
Słowa kluczowe: spalanie stukowe, czujnik światłowodowy, promieniowanie optyczne, funkcja autokorelacji
Autorzy: Andrzej BALCERSKI, Cezary BEHRENDT, Zbigniew KNEBA, Przemysław RAJEWSKI
Słowa kluczowe: kuter bałtycki, układ energetyczny, test energetyczny
Autorzy: Zbigniew ŻMUDKA, Stefan POSTRZEDNIK
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, układ dolotowy, układy wylotowy, opory przepływu, spadek ciśnienia, praca wymiany
ładunku
Autorzy: Piotr JAKLIŃSKI, Mirosław WENDEKER, Jacek CZARNIGOWSKI, Mariusz DUK, Tomasz ZYSKA, Jakub KLIMKIEWICZ
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, silnik gwiazdowy, wtrysk paliwa, benzyna 100LL, benzyna ES95, badania stanowiskowe
Autorzy: Krzysztof DANILECKI
Słowa kluczowe: equential turbocharging, total efficiency of a supercharging device, optimum power distribution of turbocharger