1/2012 (148)

1/2012 (148)Pobierz


Lista artykułów

Autorzy: Wojciech TUTAK
Słowa kluczowe: opóźnienie zapłonu, długość spalania, modelowanie, recyrkulacja spalin
Autorzy: Viktoria Barbara KOVACS; Adam TOROK; Akos BERECZKY; Stanislaw SZWAJA
Słowa kluczowe: paliwo, silnik spalinowy, moc, gaz ziemny, biogaz, dwutlenek węgla
Autorzy: Tomasz KNIAZIEWICZ; Leszek PIASECZNY
Słowa kluczowe: silnik dwupaliwowy, statek, emisja, związki toksyczne
Autorzy: Jerzy MERKISZ; Miłosław KOZAK; Jacek PIELECHA; Maciej ANDRZEJEWSKI
Słowa kluczowe: silnik ZS, emisja spalin, biopaliwo, RME
Autorzy: Stanisław SZWAJA; Wojciech TUTAK; Karol GRAB-ROGALIŃSKI; Arkadiusz JAMROZIK; Arkadiusz KOCISZEWSKI
Słowa kluczowe: biogaz, skład paliwa, parametry procesu spalania
Autorzy: Andrey P. POLIVYANCHUK; Oleg R. IGNATOV
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, pomiar emisji, cząstki stałe, niepewność pomiaru
Autorzy: Maciej GIS; Wojciech GIS
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, emisja CO2, pojazdy HDV, biometan
Autorzy: Ryszard MICHAŁOWSKI; Krzysztof MIKSIEWICZ; Marcin TKACZYK
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, gaz ziemny, modelowanie numeryczne
Autorzy: Andreas MAYER; Jan CZERWINSKI; Peter BONSACK; Lassi KARVONEN
Słowa kluczowe: regeneracja filtra cząstek stałych, paliwo o dużej zawartości siarki
Autorzy: Wojciech GIS; Edward MENES; Jerzy WAŚKIEWICZ
Słowa kluczowe: silniki spalinowe, gaz ziemny, transport autobusowy, autobusy miejskie
Autorzy: Andrzej NIEWCZAS; Leszek GIL; Piotr IGNACIUK
Słowa kluczowe: biopaliwa, lnianka siewna, silnik o zapłonie samoczynnym, emisja związków toksycznych, testy emisji
Autorzy: Farshad ESLAMI; Miroslaw Lech WYSZYNSKI; Athanasios TSOLASKIS; Hongming XU Shahrouz NOROUZI; Karl DEARN
Słowa kluczowe: smarność, 2,5-dwumetylofuran, HFRR, benzyna, etanol, średnica śladu zużycia