1/2011 (144)

1/2011 (144)Pobierz


Lista artykułów

Autorzy: Piotr BIELACZYC, Andrzej SZCZOTKA, Piotr PAJDOWSKI, Joseph WOODBURN
Słowa kluczowe: pomiary emisji, testy emisji spalin, komora klimatyczna, normy spalin Euro 5, Euro 6, SULEV
Autorzy: Stanisław SZWAJA
Słowa kluczowe: wodór, spalanie stukowe, silnik spalinowy
Autorzy: Jan CZERWIŃSKI, Pierre COMTE, Felix REUTIMANN, Andreas MAYER
Słowa kluczowe: etanol, emisja cząstek stałych, silniki 2-suwowe, skutery
Autorzy: Karol CUPIAŁ, Wojciech TUTAK, Arkadiusz JAMROZIK, Arkadiusz KOCISZEWSKI
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, modelowanie, spalanie
Autorzy: Zdzisław CHŁOPEK
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, gęstość prawdopodobieństwa, metoda Monte Carlo
Autorzy: Wojciech SIŁKA
Słowa kluczowe: sprawność napędu samochodu, sprawność użyteczna silnika, energo-chłonność jednostkowa, profil
prędkości
Autorzy: Piotr BIELACZYC, Antoni ŚWIĄTEK, Joseph WOODBURN
Słowa kluczowe: amoniak, emisja NH3, silnik o zapłonie iskrowym, reaktor trójfunkcyjny, jakość powietrza
Autorzy: Andrea ULRICH, Andreas MAYER, Markus KASPER, Adrian WICHSER, Jan CZERWIŃSKI
Słowa kluczowe: cząstki tlenków metali, emisja spalin, silniki spalinowe
Autorzy: Krzysztof MIKSIEWICZ, Andrzej KAŹMIERCZAK, Marek REKSA, Marcin TKACZYK, Radosław WRÓBEL
Słowa kluczowe: Dopplerowska wibrometria laserowa, drgania silnika, prędkość drgań, silnik o zapłonie
iskrowym, silnik o zapłonie samoczynnym

Fenomenologiczny model silnika Wankla

1/2011 (144) - PTNSS-2011-SC-014
Autorzy: Mirosław WENDEKER, Łukasz GRABOWSKI, Konrad PIETRYKOWSKI, Paweł MAGRYTA
Słowa kluczowe: silnik Wankla, model fenomenologiczny, badania symulacyjne
Autorzy: Piotr WYGONIK
Słowa kluczowe: turbinowy silnik dwuprzepływowy, samolot wielozadaniowy, integracja samolotu i zespołu
napedowego
Autorzy: Konrad PIETRYKOWSKI, Grzegorz BARAŃSKI, Mirosław WENDEKER, Adam MAJCZAK, Jacek CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLIŃSKI
Słowa kluczowe: silnik Wankla, wodór, wtryskiwacz, CFD
Autorzy: Oleh KLYUS
Słowa kluczowe: Silnik z zapłonem samoczynnym, paliwa pochodzenia roślinnego, wstępna obróbka paliwa
Autorzy: Jacek CZARNIGOWSKI
Słowa kluczowe: wtryskiwacz, stal, magetowód, czas opóźnienia otwarcia, czas opóźnienia zamkniecia
Autorzy: Marek SUTKOWSKI
Słowa kluczowe: czterosuwowy silnik gazowy o zapłonie iskrowym zasilany mieszanka uboga
Autorzy: Rafał PAWLETKO, Stanisław POLANOWSKI
Słowa kluczowe: wykres indykatorowy, całkowity stopień sprężania, błąd wyznaczania GMP, błąd wyznaczania
ciśnienie początkowego
Autorzy: Jerzy GIRTLER
Słowa kluczowe: działanie, energia, silnik o zapłonie samoczynnym, okrętowy silnik główny

Modelowanie silnika odrzutowego z chlodzoną turbiną

1/2011 (144) - PTNSS–2011–SC–006
Autorzy: Robert JAKUBOWSKI, Krzysztof KRAWCZYK
Słowa kluczowe: turbina chłodzona, modelowanie turbiny chłodzonej, modelowanie silnika odrzutowego
Autorzy: Leszek GOMÓŁKA, Andrzej AUGUSTYNOWICZ, Artur MACIĄG
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, diagnostyka techniczna
Autorzy: Piotr Bzura
Słowa kluczowe: współczynniki wnikania ciepła

Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym

1/2011 (144) - PTNSS–2011–SC–015
Autorzy: Konrad PIETRYKOWSKI
Słowa kluczowe: silnik gwiazdowy, proces tworzenia mieszanki
Autorzy: Mirosław WENDEKER,Konrad PIETRYKOWSKI, Łukasz GRABOWSKI, Michał ROLA, Rafał SOCHACZEWSKI, Grzegorz BARAŃSKI
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, wtrysk gazu, modelowanie, CFD
Autorzy: Anna JANICKA, Zbigniew J. SROKA, Wojciech WALKOWIAK
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, katalizator wewnętrzny, wielopierscieniowe węglowodory
aromatyczne, lotne związki organiczne
Autorzy: Tomasz LEŻAŃSKI, Janusz SĘCZYK, Piotr WOLAŃSKI
Słowa kluczowe: silniki spalinowe o zapłonie iskrowym, spalanie, komory spalania silników tłokowych, toksyczność
spalin
Autorzy: Marcin TERELAK, Andrzej KAŹMIERCZAK, Konrad KRAKOWIAN, Aleksander GÓRNIAK, Paweł KAWALIŁO
Słowa kluczowe: hybrid vehicle, hybrid scooter, DEVKIT8000, BECKHOFF controller, control system, SCADA,
touch panel, single-board computer, new solutions, future, power control fuzzy logic, reducing of gas consumption,
reducing of CO emissions.
Autorzy: Wincenty LOTKO, Paweł MACIĄG, Krzysztof GÓRSKI
Słowa kluczowe: emisja dźwięku, paliwa alternatywne, mieszaniny oleju napędowego
Autorzy: Krzysztof GÓRSKI
Słowa kluczowe: transformata falkowa, stuk silnika, dekompozycja sygnałów, paliwa alternatywne, spalanie
paliwa
Autorzy: Mirosław WENDEKER, Grzegorz BARAŃSKI, Konrad PIETRYKOWSKI, Michał BIAŁY, Jacek CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLIŃSKI
Słowa kluczowe: wodór, reduktor, ciśnienie, elektroniczne sterowanie, badania symulacyjne, CFD

Badania modelowe lotniczego układu paliwowego

1/2011 (144) - PTNSS–2011–SC–033
Autorzy: Mirosław WENDEKER, Michał GĘCA, Marcin SZLACHETKA, Łukasz GRABOWSKI, Rafał SOCHACZEWSKI, Grzegorz BARAŃSK
Słowa kluczowe: układ paliwowy, silnik lotniczy, badania modelowe
Autorzy: Mirosław WENDEKER,Łukasz GRABOWSKI, Rafał SOCHACZEWSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Paweł MAGRYTA, Konrad PIETRYKOWSKI
Słowa kluczowe: wodór, silnik spalinowy, modelowanie, model zero-wymiarowy
Autorzy: Sebastian BROL, Jarosław MAMALA, Jerzy JANTOS
Słowa kluczowe: moc silnika, moment, estymacja, test drogowy, akcelerometr trzyosiowy
Autorzy: Marek SWAT
Słowa kluczowe: konwersja NO/NO2, silnik o ZS, ochrona środowiska
Autorzy: Marek ŁUTOWICZ, Dominika CUPER
Słowa kluczowe: silnik Diesla, silnik Stirlinga, regeneracja ciepła
Autorzy: Dominika CUPER, Marek ŁUTOWICZ
Słowa kluczowe: Silnik spalinowy, silnik Stirlinga, regeneracja ciepła
Autorzy: Stanisław POLANOWSKI, Rafał PAWLETKO
Słowa kluczowe: wyznaczenie położenia GMP, wykres indykatorowy, silnik okrętowy, model z wykładnikiem
wielomianowym
Autorzy: Dariusz SZPICA, Jarosław CZABAN
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, elastyczność silnika, badania
Autorzy: Marek ORKISZ, Witold POSIEWAŁA, Tomasz WOŁOSZYN, Piotr WYGONIK
Słowa kluczowe: hybrydowy zespół napędowy, bezzałogowy aparat latający