O czasopiśmie

„Combustion Engines” to kwartalnik naukowy w języku angielskim, wydawany przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych. Początki czasopisma sięgają początku lat 60. XX wieku. Czasopismo „Combustion Engines” aspiruje do roli międzynarodowego forum prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie silników spalinowych.
 
Czasopismo publikuje artykuły dotyczące różnych aspektów silników spalinowych, takich jak:
- badania i rozwój silników spalinowych,
- projektowanie i konstrukcja,
- aspekty środowiskowe,
- produkcja,
- eksploatacja i inne.

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące silników różnych o rozmaitych zastosowaniach obejmujących:
- pojazdy drogowe,
- pojazdy i maszyny off-road,
- kolejnictwo,
- lotnictwo,
- jednostki pływające,
- aplikacje stacjonarne i inne.