Detection of damage to the power supply system of diesel engine under field conditions
 
More details
Hide details
1
Motor Transport Institute
 
2
BU Power Systems Polska/Perkins Poland
 
3
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering at Warsaw University of Technology.
 
 
Publication date: 2017-08-01
 
 
Combustion Engines 2017,170(3), 159-163
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fuel injection system damages is a major problem for internal combustion engines. Approximately 70% of the injection system malfunction is due to injector damages. Authors of the article tested an uniqe method of diagnosis injectors by using an acoustic emission. The acoustic emission signal (EA) is a phenomenon used in various field of technology and it is a wave generated in solid materials. The EA signal was measured during operation of damaged and undamaged injectors body in a few series, analized and verified in term of result obtain in response signals. The relationship between the acoustic emission signal and the injectors operating phases has been determined. On base of coefficient variation of the duration in the third phase the value of which increases substantially when the injectors are damaged were found in ranges of 45%. For corect working injectors value of coefficient variation were found in range from 21% to 37%.
 
REFERENCES (16)
1.
BEJGER, A. Zastosowanie fal sprężystych emisji akustycznej do diagnozowania układów wtryskowych okrętowych silników spalinowych. Wydawnictwo Fotobit. Kraków 2012.
 
2.
BEJGER, A., MAZURUK, P. Praktyczne sposoby wykrywania niesprawności układów wtryskowych silników Common-Rail. Nadieżnost i Efiektiwnost Tiechniczieskich Sistiem. Mieżdunarodnyj Sbornik Trudow. Kaliningrad 2009.
 
3.
MAZURUK, P. Diagnostyka zasobnikowych układów paliwowych na podstawie fazowości procesu wtrysku. Rozprawa doktorska. 2013.
 
4.
MAZURUK, P. Nowoczesne silniki Perkins Tier 4. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Politechnika Warszawska. 2011, 1(82).
 
5.
MAZURUK, P. Diagnostyka wtryskiwaczy Common Rail z wykorzystaniem emisji akustycznej. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Politechnika Warszawska. 2012, 1(87).
 
6.
ORLIŃSKI, P., WOJS, M.K., MAZURUK, P. Budowa stanowiska do badań paliw eksperymentalnych płynnych wykorzystującego silnik rolniczy o zapłonie samoczynnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Politechnika Warszawska. 2013, 1(92).
 
7.
RANACHOWSKI, Z., PAWEŁEK, A., JASIEŃSKI, Z. et al. Durability and wear of engine parts – new methods of testing of alloys and composites. Scientific Journals Maritime University of Szczecin. 2013, 35.
 
8.
MAZURUK, P., KRUCZYŃSKI, P., ADAMCZYK, H. Wpływ czynników eksploatacyjnych na uszkodzenia nowoczesnych układów paliwowych przemysłowych silników o zapłonie samoczynnym. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska. SiMR, Warszawa, 6.12.2013.
 
9.
OLSZOWSKI, S., MARCZAK, M. Diagnostics of new generation diesel engines. Diagnostyka. 2008, 4(48).
 
10.
ORLIŃSKI, P, WOJS, M.K., SIKORA, M. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na emisję substancji toksycznych w silniku rolniczym o ZS zasilanym ciekłymi paliwami alternatywnymi. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Politechnika Warszawska. 2014, 1(97).
 
11.
RANACHOWSKI, Z. Metody pomiaru i analiza sygnału emisji akustycznej. Prace IPPT PAN. Warszawa. 1997, 1(11).
 
12.
RINDORF, H. Acoustic emission source location. Brüel & Kjaer Technical Review. 1981, 2, 3-32.
 
13.
Katalog Polskich Norm: PN EN 1330-9:2002 Terminologia: Terminy stosowane w badaniach emisji akustycznej; PN EN 13477-1:2002 Emisja akustyczna. Charakteryzowanie aparatury. Opis aparatury; PN EN 13477-2:2010 Emisja akustyczna. Charakteryzowanie aparatury. Weryfikacja działania; PN EN 13554:2011 Emisja akustyczna. Zasady ogólne.
 
14.
PARMAR, D. Non-destructive bridge testing and monitoring with acoustic emission (AE) sensor technology. Final Report. Hampton University. 2011.
 
15.
RANACHOWSKI, Z., BEJGER, A. Application of light weight acoustic emission analyzer for diagnostic of the fuel injection system of medium power marine diesel engines. Polish Journal of Environmental Studies. 2009, 18(2A) Supplement.
 
16.
RAUSCHER, F. Defect detection by acoustic emission examination of metallic pressure vessels. Journal of Acoustic Emission. 2004, 22.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top