External speed–torque characteristics of Fiat 0.9 TwinAir petroland CNG-fuelled engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechatronics and Machine Building at Kielce University of Technology.
 
 
Publication date: 2017-11-01
 
 
Combustion Engines 2017,171(4), 222-226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the experimental study of the turbocharged spark ignition Fiat 0.9 TwinAir engine, with indirect, multipoint petrol injection system, powered by petrol and equipped with the injection system of the compressed natural gas (CNG) supplying gas into the intake manifold. The test results provide the comparison of the selected fuel-efficiency, energetic and ecologic indicators of engine work, obtained when it is powered by Pb95 petrol and the CNG gas. The paper compares the external torque-speed characteristics with factory-set engine controllers. Also presented are the concentration levels of harmful gases in the exhaust fumes: carbon monoxide (CO), nitric oxides (NOx), hydrocarbons (HC) and carbon dioxide (CO2). Results obtained on the engine powered by CNG are indicating lower power and torque, lower concentration of hazardous gases, in particular carbon monoxide and hydrocarbons as well as significantly lower consumption of the gas when compared to petrol.
 
REFERENCES (13)
1.
AMBROZIK, A., AMBROZIK, T., KURCZYŃSKI, D., ŁAGOWSKI, P. Conversion of Fiat 0.9 Multiair engine to multi-fuelling. Journal of Kones. 2013, 20(4), 9-15.
 
2.
AMBROZIK, A., AMBROZIK, T., KURCZYŃSKI, D., ŁAGOWSKI, P. Modern experimental set-up for investigations into strategies for the control and fuelling of spark ignition engines. Combustion Engines. 2015, 162(3).
 
3.
BACZEWSKI, K., KAŁDOŃSKI, T. Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005.
 
4.
GAJEK, A., JUDA, Z. Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2015.
 
5.
GRZYB, R., KOTOWSKI, W. Nowe wymagania jakościowe na paliwa silnikowe. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji. 2001, 83, 5-8.
 
6.
KNEBA, Z., MAKOWSKI, S. Zasilanie i sterowanie silników. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2004.
 
7.
MAJERCZYK, A., TAUBERT, S. Układy zasilania gazem propan-butan. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
 
8.
MERKISZ, J., PIELECHA, I. Wymagania i kierunki rozwoju napędów zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG. Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej, Mechanika 26, 458-475.
 
9.
MERKISZ, J., KOZAK, M. Wymagania jakościowe stawiane benzynie przez nowe generacje silników o zapłonie iskrowym. (cz.1, cz. 2). Paliwa, Oleje i Smary w eksploatacji. 2002, 104, 5-8; 2002, 105, 23-26.
 
10.
ROMANISZYN, K. Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 
11.
SKARPETOWSKI, B. Nowoczesne rozwiązania w samochodowych instalacjach gazowych. Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej. 162, Mechanika 26, 504-509.
 
12.
WOŁOSZYN, R. Gaz ziemny jako przyszłościowe paliwo silnikowe w komunikacji miejskiej. Autobusy. Radom 2004.
 
13.
WOŁOSZYN, R., HOFMAN, P. Stacje tankowania gazu ziemnego. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2010, 3, 20-22.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Assessment methods of the basic parameters of the combustion process in reciprocating internal combustion engines
Kazimierz LEJDA, Michał WARIANEK
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top