Identification of emission indicators harmful compounds for assessment of dynamic state of a marine diesel engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Polish Naval Academy
 
 
Publication date: 2019-07-01
 
 
Combustion Engines 2019,178(3), 247-251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The operation of a ships propulsion system is a variable process in time, which is described in both static and dynamic states. The mutual proportions between them depend primarily on a type of ship and tasks to which it was designed. In a case of special units of particular use (e.g. warships) and ships, which operate on narrow waters such as canals or port basins, participation of dynamic states is increasing significantly. Hence a necessity to analyze the dynamic states of marine diesel engines, among others in terms of their increased harmful compounds emission. The paper presents a methodology of engine dynamic state analysis, emission indicators that can be used to assess the dynamic state of a ship have been proposed. As an example of application, the analysis of harmful compounds emissions during dynamic states while a real cruise of navy ship has been carried out. It has been also proposed to use simple dynamics indicators such as single-base and chain indexes to describe the change in concentrations of harmful compounds in dynamic states.
 
REFERENCES (13)
1.
CARLTON, J. Marine Propellers and Propulsion. MPG Books Ltd.
 
2.
CHRUŚCIEL, M. Labview w praktyce. Wydawnictwo BTC. Legionowo 2008.
 
3.
GATNAR, E. Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji. Wydawnictwo PWM. Warszawa 2008.
 
4.
GATNAR, E., WALESIAK, M. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo PWM. Warszawa 2008.
 
5.
KNIAZIEWICZ, T. Modelowanie procesów emisji spalin okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Zeszyty Naukowe AMW. Gdynia 2013.
 
6.
MARIN, Sea shipping emission 2014. Final report. Bilthoven Netherlands 2016.
 
7.
MERKISZ, J., PIASECZNY, L., KNIAZIEWICZ, T. Zagadnienia emisji spalin silników okrętowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2016.
 
8.
PIASECZNY, L. Metody wyznaczania statycznych i dynamicznych charakterystyk emisji związków toksycznych z silników spalinowych statków morskich. Sprawozdanie z projektu badawczego N509 572 839. AMW Gdynia 2013.
 
9.
SCHULTEN, P. The interaction between diesel engines, ship and propellers during manoeuvring. DUP science is an imprint of Delft University Press. Delft 2005.
 
10.
STARZYŃSKA, W. Statystyka praktyczna. Wydawnictwo PWM. Warszawa 2012.
 
11.
TESTO 350 MARITIME, Instruction manual. Lenzkirch 2010.
 
12.
WOJNOWSKI, W. Okrętowe siłownie spalinowe. AMW. Gdynia 1998.
 
13.
ZADRĄG, R., ZELLMA, M. Modelowanie emisji związków toksycznych okrętowego silnika spalinowego podczas stanów nieustalonych przy zmiennym kącie wyprzedzenia wtrysku paliwa. Journal of Polish Cimac. 2014, 8(1).
 
 
CITATIONS (2):
1.
 
2.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top