KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Transport is one of the most burdensome negative sources affecting the natural environment. Long-term exposure of the body to exhaust pollution can cause health problems and, in the worst case, even lead to death. In addition to exhaust emissions, traffic noise is another equally important issue. Due to its nature, variability over time or the design diversity of vehicles in the traffic flow, it is a phenomenon difficult to define. Like exhaust pollution, it affects people's health and quality of life. In addition to its direct impact on the human physical system, it can also cause psychosomatic disorders, which is why a detailed analysis of road noise taking into account the real operation of the vehicle is so important. The paper presents the basic concepts related to the problem of traffic noise in the world, determines the sources of noise in vehicles and the methodology of conducting acoustic road tests. At the final stage of the scientific paper, methods of reducing excessive noise levels in large urban agglomerations were also presented, and the effectiveness of using noise barriers on selected parts of the city road network using proprietary acoustic tests was assessed.
 
REFERENCES (24)
1.
BARRIGÓN MORILLAS, J.M., REY GOZALO, G., MONTES GONZÁLEZ, D. et al. Noise pollution and urban planning, Current Pollution Reports. 2018, 4, 208-219. https://doi.org/10.1007/s40726....
 
2.
BASNER, M., BABISCH, W., DAVIS, A. et al. Auditory and non-auditory effects of noise on health. Lancet. 2014, 383(9925), 1325-1332. https://doi.org/10.1016/s0140-....
 
3.
BENDTSEN, H., ELLEBJERG, L. Traffic management and noise, Inter-Noise. 2006, USA.
 
4.
BĘBEN, D.N, Hałas wokół szlaków transportowych. Dro-gownictwo. 2010, 9, 293-304.
 
5.
BOHATKIEWICZ, J., BIERNACKI. S. Aktualne problemy związane z hałasem drogowym, Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. 2011, 38-47.
 
6.
BORTKIEWICZ, A., CZAJA. N. Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Forum Medycyny Rodzinnej. 2018, 2(12), 41-49.
 
7.
BRANDT, S., MAENNIG, W. Road noise exposure and residential property prices: Evidence from Hamburg. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2011, 16, 23-30. https://doi.org/10.1016/j.trd.....
 
8.
CEDR Call 2012: Noise; ON-AIR Optimised noise assessment and management guidance for national roads, investigation of noise planning procedures and tools, 2017.
 
9.
Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie oceny i zarządzania pozio-mem hałasu w środowisku pracy.
 
10.
KHAN, J., KETZEL, M., KAKOSIMOS, K. et al. Road traffic air and noise pollution exposure assessment – a review of tools and techniques. Science of The Total Environment. 2018, 634, 661-676. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
11.
KIRPLUK, M. Badanie hałasu komunikacyjnego. NTL-M.Kirpluk, Warszawa 2013.
 
12.
LAN, Z., CAI. M. Dynamic traffic noise maps based on noise monitoring and traffic speed data. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2021, 94, 2604-2610. https://doi.org/10.1016/j.trd.....
 
13.
LEŚNIKOWSKA-MATUSIAK, I., WNUK, A. Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka. Transport samochodowy. 2014, 3, 37-63.
 
14.
PASZKOWSKI, W. Innowacyjna metoda oceny hałasu drogowego w środowisku miejskim. Mechanik. 2014, 513-522.
 
15.
PERZYŃSKI, T., PIETRUSZCZAK, D., PONETA, A. The noise analysis of road transport in selected points of the Radom city. Autobusy. 2019, 6, 81-85. https://doi.org/10.24136/atest....
 
16.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018, Akustix, lemitor. 2018.
 
17.
RAHMANI, S., MOUSAVI, S.M., KAMALI, M.J. Modeling of road-traffic noise with use of genetic algorithm. Applied Soft Computting. 2011, 11(1), 1008-1013. https://doi.org/10.1016/j.asoc....
 
18.
RYMANIAK, Ł., KAMIŃSKA, M., SZYMLET, N. et al. Analysis of harmful exhaust gas concentrations in cloud behind a vehicle with a spark ignition engine. Energies. 2021, 14(6), 1769-1-1769-16. https://doi.org/10.3390/en1406....
 
19.
SERDECKI, W. Badania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2012.
 
20.
SZYNKARUK, K. Ocena akustycznego oddziaływania pojazdów drogowych na ludzi w aglomeracji miejskiej. Praca dyplomowa inżynierska. Poznań 2018.
 
21.
WALIGÓRSKI, M., BATURA, K., KUCAL, K. et al. Research on airplanes engines dynamic processes with modern acoustic methods for fast and accurate diagnostics and safety improvement. Measurement. 2020, 154, 107460-1-107460-15. https://doi.org/10.1016/j.meas....
 
22.
WĄGROWSKA-KOSKA, E. Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy. Łódź 2007.
 
23.
YANG, W., HE, J., HE, C. et al. Evaluation of urban traffic noise pollution based on noise maps. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2020, 87, 102516-1-102516-14. https://doi.org/10.1016/j.trd.....
 
24.
Zagrożenie hałasem w środowisku pracy w Polsce, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top