Methodology of determining the input data of control algorithms for a compression-ignition engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, University of Bielsko-Biala.
 
2
BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd., Bielsko- Biala.
 
 
Publication date: 2019-07-01
 
 
Combustion Engines 2019,178(3), 283-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The engine control process is usually carried out based on array control algorithms with a fixed mesh size. Modification of control algorithms based on experimental test data requires the use of programs that make it possible to determine the control algorithm param-eters. The article presents the methodology of determining the compression-ignition engine control algorithms. A custom computer pro-gram was presented, which was used to determine the control algorithm parameters. These control algorithms values were determined based on the results of experimental engine tests, and using the presented program. The parameters were introduced into the laboratory compression-ignition engine controller. The experimental tests performed on the engine, whose operation was managed by the pro-grammed laboratory controller, confirmed the usefulness of the proposed methodology for determining input data of control algorithms.
 
REFERENCES (12)
1.
BOGUTA, A. Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samoczynnym. Motrol. 2011, 13, 21–27.
 
2.
CZAJKA, J., WISŁOCKI, K., PIELECHA, I., BOROWSKI, P. Examination of the influence of multi-injection strategy on thermodynamic indexes of engine cycle and on the emission of toxic compounds. Combustion Engines. 2014, 157(2), 45-59.
 
3.
HENNEK, K., PRAŻNOWSKI, K., BIENIEK, A. Wpływ modyfikacji map sterowania silnikiem na wybrane wskaźniki jego pracy. TTS Technika Transportu Szynowego. 2015, 12, 631-635.
 
4.
HETMAŃCZYK, I., HEPNER, W., HALICKI, R. Modyfikacja charakterystyki zewnętrznej silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zmianę parametrów wtrysku paliwa. Inżynieria rolnicza. 2013, 2(143), 79-89.
 
5.
NOWAKOWSKI, J. Wpływ parametrów regulacyjnych silnika ZS na wybrane wskaźniki pracy. Combustion Engines. 2011, 146(3), 1-6.
 
6.
PIELECHA, I., BOROWSKI, P., CIESLIK, W. Investigations into high-pressure diesel spray-wall interaction on reduction of exhaust emission from DI diesel engine. SAE Technical Paper. 2014, 2014-01-1250. DOI: 10.4271/2014-01-1250.
 
7.
PIETRAS, D. Studium sterowania wieloczęściowym wtryskiem paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym w aspekcie parametrów pracy silnika. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2019.
 
8.
STELMASIAK, Z., KNEFEL, T., LARISCH, J. Sterowniki do badań silników z systemem wtrysku Common Rail. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2010, 56(3), 217-220.
 
9.
STELMASIAK, Z., LARISCH, J., PIETRAS, D. Selection of an algorithms controlling operation of supercharged compression ignition engine with additional fueling with CNG gas. Combustion Engines. 2017, 170(3), 42-48. DOI: 10.19206/CE-2017-307.
 
10.
STYŁA, S. Komputerowy model dydaktyczny elektronicznego układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym. Autobusy. 2018, 12. DOI: 10.24136/atest.2018.474.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top