Production of fuel blends from diesel oil and waste products
 
More details
Hide details
1
Faculty of the Technical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
 
2
Faculty of Food Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
 
3
Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
 
 
Publication date: 2017-11-01
 
 
Combustion Engines 2017,171(4), 255-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the physico-chemical parameters of the fuel blends consist of a diesel oil and waste products,such as a pyrolytic oil from car tires and a frying oil. The samples were characterized by the kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid value, sulphur content, temperature of flash point and temperature of cold filter plugging point. The obtained results indicated that the fraction of the pyrolysis oil due to the very low temperature of flash-point and high sulphur content is a difficult material to use in the biofuels sector. While the sulphur content of that material may be reduced by the desulphurisation, whereas the increasing temperature of flash point, which greatly influenced the low value of this parameter for the mixture, is problematic. What is more, a high degree of oxidation of the frying oil determined too low stability of the produced methyl esters, and thus the fuel blends.
 
REFERENCES (18)
1.
CEBULA, P. Samowysarczalność energetyczna Polski. Nowy Dziennik – Polish Daily News. www.dziennik.com/publicystyka/artykul/samowystarczalnosc-energetyczna-polski (publ. 25.08. 2016) (accessed 10.01.2017).
 
2.
BARTOSIK, M., KAMRAT, W., KAŹMIERKOWSKI, M. et al. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne pokoleń. Przegląd Elektrotechniczny. 2016, 92(8), 268-282.
 
3.
GUS 2015. Główny Urząd Statystyczny 2015. Mały rocznik statystyczny Polski. 2015, 175.
 
4.
KARMAKAR, A., KARMAKAR, S., MUKHERJEE, S. Properties of various plants and animals feedstocks for biodiesel production. Bioresour. Technol. 2010, 101(19), 201-210.
 
5.
TAŃSKA, M., ROTKIEWICZ, D., BĄCZEK, N. Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla. Przyroda Nauka Technologie. 2012, 6, 1-11.
 
6.
KUPCZYK, A., MANTEUFFEL, W., RUCIŃSKI, D., WIŚNIEWSKI, G. Analiza rynku paliw płynnych pochodzenia roślinnego do celów energetycznych. 2008, IEO na zlecenie EC Rzeszów.
 
7.
LUO, G., SUTO, T., YASU, S., KATO, K. Catalytic degradation of high density polyethylene and polypropylene into liquid fuel in a powder-particle fluidized bed. Polymer Degradation and Stability. 2007, 70(1), 97-102.
 
8.
PANDA, A.K., SINGH, R.K., MISHRA, D.K. Renewable and Sustainable Energy Review.
 
9.
ADRADOS, A., DE MARCO, I., CABALLERO, A. et al. Pyrolysis of plastic packaging waste: a comparison of plastic residuals from material recovery facilities with simulated plastic waste. Waste Manage. 2012, 32(5), 826-832.
 
10.
SUROVKA, D., PERTILE, E., LORENZ, T. et al. Potencjalny odzysk energii z produktów pirolitycznej obróbki odpadów. Inżynieria Mineralna. 2012, 13(2), 43-48.
 
11.
MUNIYAPPA, P.R., BRAMMER, S.C., NOUREDDINI, H. Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product. Bioresour. Technol. 1996, 56(1), 19-24.
 
12.
MITTELBACH, M., REMSCHMIDT, C. Biodiesel: The Comprehensive Handbook Boersedruck GmbH. 2004, Vienna, Austria.
 
13.
WANG, L.B., YU, H.Y., HE, X.H., LIU, R.Y. Influence of fatty acid composition of woody biodiesel plants on the fuel properties. J. Fuel Chem. Technol. 2012, 40(4), 397-404.
 
14.
CHUAH, L.F., YUSUP, S. AZIZ, A.R.A. et al. Influence of fatty acid content in non-edible oil for biodiesel properties. Clean Technol. Environ. Policy. 2016, 18(2), 473-482.
 
15.
BOCHEŃSKI, C.J., BOCHEŃSKA, A. Badania mieszaniny oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego. MOTROL. 2005, 7, 24-34.
 
16.
OLESIAK, S., STĘPIEŃ, Z. Zagadnienia smarności ciekłych paliw silnikowych. Czasopismo Techniczne Mechanika. 2008, 105(7), 251-263.
 
17.
TANG, H., SALLEY, S.O., NG, K.Y.S. Michigan Ohio University Transportation Center Subtitle: Improved oxidative stability of biodiesel fuels: antioxidant research and development. Report No: MIOH UTC AF4p2-5 2011-Final MDOT Report No: RC1545, 2011, 1-46.
 
18.
JAKÓBIEC, J., AMBROZIK, A. Wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego. Inżynieria Rolnicza. 2008, 9(107), 107-115.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Pyrolysis oil combustion in the CI engine
Mariusz CHWIST, Karol GRAB-ROGALIŃSKI, Stanisław SZWAJA
Combustion Engines
 
2.
Combustion engine applications of waste tyre pyrolytic oil
Maciej Mikulski, Marta Ambrosewicz-Walacik, Jacek Hunicz, Szymon Nitkiewicz
Progress in Energy and Combustion Science
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top