Selection of an algorithms controlling operation of supercharged compression ignition engine with additional fueling with CNG gas
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science at University of Bielsko-Biala.
 
 
Publication date: 2017-08-01
 
 
Combustion Engines 2017,170(3), 42-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an issues concerning selection of controlling algorithms for operation of supercharged compression ignition engine fueled additionally with CNG gas, including implemented control procedures, adjustment algorithms and operational algorithms. As the result, the engine which is run in dual fuel system operates under control of two controllers, factory ECU controller, governing fueling with the base fuel (Diesel oil) and all fueling parameters, and the second controller for gaseous fuel supply. Priority of operation of the controllers relates to fueling with Diesel oil, while the gas is treated as supplementary fuel. Due to possibility of usage of factory made original ECU controller as used with Diesel oil supply; it has been presented proposal of its software in form of array algorithms.
 
REFERENCES (20)
1.
BARROSO, P., RIBAS, X., DOMINGUES, J. et al. Study of dual-fuel (diesel+natural gas) particle mater and CO2 emissions of a heavy-duty diesel engine during transient operation. Combustion Engines. 2013, 153(2), 28-39.
 
2.
BEROUN, S., MARTINS, J. The development of gas (CNG, LPG and H2) engines for buses and trucks and their emission and cycle variability characteristics. SAE Technical Paper. 2001, 2001-01-0144.
 
3.
CLARK, N.N., ATKINSON, C.M., ATKINSON, R.J. et al. Optimized emission reduction strategies for dual fuel compression ignition engines running on natural gas and diesel. www.cemr.wvu.edu, 2002, 1-6.
 
4.
DAISHO, Y., TAKAHASHI, K. Controlling combustion and exhaust emissions in a direct-injection diesel engine dual fueled with natural gas. SAE Technical Paper. 1995, 952436.
 
5.
EHSAN, M., BHUIJAN, S. Dual fuel performance of a small diesel engine for applications with less frequent load variations. International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering IJMME. 2011, 9(10).
 
6.
FRIEDEMAN, Z. Gasmotoren. Vogel Buchverlag Wurzburg, 2001.
 
7.
GEBERT, K., BECK, J., BARKHIMER, R.L., WONG, H.C. Strategies to improve combustion and emission characteristics of dual-fuel pilot ignited natural gas engines. SAE Technical Paper. 1997, 971712, 79-87.
 
8.
KOWALEWICZ, A. Adaptacja silnika wysokoprężnego do zasilania gazem naturalnym. Czasopismo Techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2008, 7-M, 67-78.
 
9.
KOZAK, M. Studium wpływu komponentów tlenowych oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym. Monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 
10.
MATYJASIK, M. Aktywizacja procesu spalania mieszaniny gaz-powietrze w silnikach dwupaliwowych przez podział dawki inicjującej oleju napędowego. Praca doktorska. Bielsko-Biała 2012.
 
11.
MERKISZ, J., DASZKIEWICZ, P., IDZIOR, M. et al. Analiza ograniczenia emisji toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym. Logistyka. 2014, 6, 7260-7269.
 
12.
MERKISZ, J., PIELECHA, J. Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 2014, 309.
 
13.
MERKISZ, J., PIELECHA, J., ŁABĘDŹ, K., STOJECKI, A. Badania emisji spalin pojazdów o różnej klasie emisyjnej zasilanych gazem ziemnym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. 2013, 98, 463-472.
 
14.
PIETRAS, D., SOBIESZCZAŃSKI, M., ŚWIĄTEK, A., PAJDOWSKI, P. Dobór parametrów pracy silnika 1.3 multijet charakterystycznych dla testu jezdnego NEDC do badań rozwojowych. PTNSS P05-C065, PTNSS Kongres 2005.
 
15.
STELMASIAK, Z., LARISCH, J., PIETRAS, D. Wpływ dodatku gazu ziemnego na zadymienie spalin samochodowego silnika ZS. Combustion Engines.2015, 3.
 
16.
STELMASIAK, Z., LARISCH, J., PIETRAS, D. Wpływ dodatku gazu ziemnego na wybrane parametry pracy silnika Fiat 1.3 MultiJet zasilanego dwupaliwowo. Combustion Engines. 2015, 3.
 
17.
STELMASIAK, Z., LARISCH, J., PIETRAS, D. Wybrane problemy adaptacji samochodowego silnika o zapłonie amoczynnym do zasilania dwupaliwowego. Combustion Engines. 2015, 3.
 
18.
STELMASIAK, Z., LARISCH, J., PIETRAS, D. Some problems of controlling the car diesel engine powered dual fuel. Combustion Engines. 2015, 162(3), 1070-1081.
 
19.
Materiały firmy FIAT AUTO POLAND, 2014.
 
20.
Materiały techniczne firmy EuropeGAS, 2013.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Assessment of CH4 Emissions in a Compressed Natural Gas-Adapted Engine in the Context of Changes in the Equivalence Ratio
Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Krzysztof Balawender, Paweł Woś, Krzysztof Lew, Mirosław Jaremcio
Energies
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top