The impact of ignition system damage on the emission of toxic substances in a spark-ignition internal combustion engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology.
 
 
Publication date: 2019-10-01
 
 
Combustion Engines 2019,179(4), 86-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the impact of ignition system damage on the emission of toxic subcategories in a spark-ignition internal combustion engine. The aim of the work was to develop an analytical model of ignition system diagnostics, test performance and comparative analysis of the results of simulations and experiments. The model developed allows to analyse the basic parameters of the ignition system affecting the content of toxic substances in the exhaust. Experimental tests were carried out using the MAHA MGT5 exhaust gas analyser for four different combustion engines fueled with petrol at various operating conditions. During the tests, the content of toxic substances in the exhaust gas of a properly working engine and the engine working with damage to the ignition system were registered. The tests will be used to assess the impact of the damage of the spark-ignition engine on the emission of individual components of toxic fumes.
 
REFERENCES (12)
1.
BRZOZOWSKA, L., BRZOZOWSKI, K., DRĄG Ł. Transport drogowy a jakość powietrza atmosferycznego – modelowanie komputerowe w mezoskali. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 
2.
CHŁOPEK, Z., Pojazdy samochodowe ochrona środowiska naturalnego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
 
3.
CHŁOPEK, Z. Some remarks on engine testing in dynamic states. Combustion Engines. 2010, 143, 60-71.
 
4.
DZIUBIŃSKI, M. Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system. Environmental engineering V. 2017.
 
5.
DZIUBIŃSKI, M. Testing of exhaust emissions of vehicles combustion engines. Environmental engineering V. 2017.
 
6.
DZIUBIŃSKI, M., WALUSIAK, S. Symulacja pracy układu zapłonowego. Politechnika Lubelska. Lublin 1993.
 
7.
EVANGELOS, G., Driving and Engine Cycles. Springer, Switzerland 2017.
 
8.
FILIPCZYK, J. Badania wpływu stanu technicznego silnika na poziom emisji zanieczyszczeń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
 
9.
GIS, W. Studium badań emisji zanieczyszczeń gazowych z pojazdów samochodowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Wydawnictwo COMPRINT. Poznań 2013.
 
10.
MERKISZ, J. Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994.
 
11.
MYSŁOWSKI, J. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2011.
 
12.
WU, N., WANG, X., QUI, X. et al. Research on optimal control for gasoline engine emissions. Shandong Jiaotong University. China 2012.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top