A physical model of energetic processes in a diesel marine generator set
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Polish Naval Academy, Gdynia.
 
 
Publication date: 2018-10-01
 
 
Combustion Engines 2018,175(4), 10-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a physical model of energy related processes taking place in a diesel marine generator set. The development of a physical model was preceded by an analysis of the design structure of the investigated object and the flow of parameters among the functional modules of the model object. The above was completed by developing of functional and topological models. Only their analysis allowed the development of the proper physical model.
 
REFERENCES (12)
1.
CANNON, R.H. Dynamika układów fizycznych. WNT. Warszawa, 1973.
 
2.
HEBDA, M., MAZUR, T., PELC, H. Teoria eksploatacji pojazdów. WKŁ. Warszawa, 1978.
 
3.
HEBDA, M., NIZIŃSKI, S., PELC, H. Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych. WKŁ. Warszawa, 1980.
 
4.
KORCZEWSKI, Z., ZACHAREWICZ, M. Diagnostyka symulacyjna układu turbodoładowania okrętowego tłokowego silnika spalinowego. Zeszyty Naukowe AMW. 2007, 2(169), 73-102.
 
5.
KORCZEWSKI, Z., ZACHAREWICZ, M. Introduction to diagnostics investigation of marine diesel engines at limited monitoring susceptibility. Journal of POLISH CIMAC. 2008, 3(2), 65-74.
 
6.
KORCZEWSKI, Z., ZACHAREWICZ, M. Metoda diagnozowania silników okrętów wojennych o ograniczonej możliwości pomiaru ciśnień wewnątrzcylindrowych na podstawie wyników badania procesów gazodynamicznych w układzie turbodoładowania. Gdynia, AMW, Projekt badawczy 0T00B02129, 2008.
 
7.
MAŃCZAK, K. Planowanie eksperymentu. WNT. Warszawa 1976.
 
8.
SOBIESZCZAŃSKI, M. Modelowanie procesów zasilania w silnikach spalinowych. WKŁ. Warszawa 2000.
 
9.
SZCZECIŃSKI, S. Lotnicze silniki tłokowe. MON. Warszawa 1969.
 
10.
ZACHAREWICZ, M., CWALINA, A. Research on energetic processes in a marine diesel engine driving a synchronous generator for diagnostic purposes Part 1 – Physical model of the processes. Journal of POLISH CIMAC. PG, 2013, 8(1).
 
11.
ZACHAREWICZ, M., KNIAZIEWICZ, T., BOGDANOWICZ, A. Physical model of energetic processes in the marine diesel engine. Zeszyty Naukowe AMW. 2017, 4(211), 5-12.
 
12.
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1979 SOLAS, Tekst ujednolicony. Gdańsk, Polski Rejestr Statków, 2002.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Model tests of a marine diesel engine powered by a fuel-alcohol mixture
Marcin Zacharewicz, Tomasz Kniaziewicz
Combustion Engines
 
2.
Studies on the flame structure and drag of a combusting droplet group
Lixing Zhou, Ke Li, Ting Sun
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top