Analysis of measurement points sensitivity of vibration signals on the stand of jet engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Machines and Transport at Poznań University of Technology.
 
2
31st Tactical Air Base, Poznan-Krzesiny.
 
 
Publication date: 2017-11-01
 
 
Combustion Engines 2017,171(4), 279-282
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The diagnostic testing of internal combustion engine can be made by using working processes and methods which take advantage of leftover processes. Working processes give information about general condition of internal combustion engine. Leftover processes give information about condition of particular subassemblies and kinematic couples; hence they are used as autonomous processes or as processes supporting other diagnostic methods. Methods based on analysis of vibrations and noise changes to determine technical condition of object are named as vibroacoustic diagnostics. In papers about vibroacoustic diagnostics of engine, problems connected with difficulty to select test point and to define diagnostic parameters containing essential information about engine’s condition, are most often omitted. Selection of engine’s working parameters and conditions of taking measurements or recording vibration signal are usually based on references, researcher’s experience or intuition. General assumptions about taking measurements of signal closest to its source are most often used. This paper presents a new approach to vibroacoustic diagnostics of jet engine. Selection of measurement points of vibration signals on the basis of tests stand results was suggested and perform a sensitivity analysis of measurement points on the engine support.
 
REFERENCES (9)
1.
NIZIŃSKI, S., MICHALSKI, R. Diagnostyka obiektów technicznych. Biblioteka Problemów Eksploatacji Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2002.
 
2.
CZECHYRA, B., SZYMAŃSKI, G.M., TOMASZEWSKI, F. Assessment of camvalves clearance in internal combustion engine based on parameters of vibration – methodological assumption. Combustion Engines. 2004, 118(1).
 
3.
SZYMAŃSKI, G.M. Analiza możliwości zastosowania wybranych charakterystyk sygnału drganiowego do diagnostyki silnika spalinowego. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 
4.
OSIECKI, J., ZIEMBA, S. Podstawy pomiarów drgań mechanicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1968.
 
5.
SERRIDGE, M., LICHT, T.R. Piezoelectric accelerometers and vibration preamplifiers. Brüel & Kjær. 1987.
 
6.
ŻÓŁTOWSKI, B., ĆWIK, Z. Leksykon diagnostyki technicznej. ATR. Bydgoszcz 1996.
 
7.
4513A – Piezoelectric IEPE accelerometer. 2017. www.bksv.com/media/doc/Bp2065.pdf.
 
8.
8344A – Piezoelectric TEDS accelerometer. 2017 www.bksv.com/en/products/transducers/vibration/Vibration-transducers/accelerometers/8344.
 
9.
Pulse Analysis Software. 2017. www.bksv.com/en/products/PULSE-analysis-software.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Estimation of fuel consumption in a jet engine based on vibration signal parameters
Grzegorz Szymański, Bartłomiej Cywka, Daniel Mokrzan, Wojciech Prokopowicz
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top