The effect of physicochemical properties of fuels on ecological parameters of a diesel engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics at Rzeszów University of Technology.
 
 
Publication date: 2017-11-01
 
 
Combustion Engines 2017,171(4), 274-278
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the research results of which are presented in this paper was to determine the effect of selected physicochemical properties of fuels on ecological parameters of a diesl engine. Physicochemical parameters of fuel have a decisive effect on correct functioning, operating parameters, and cleanliness of the exhaust gas emitted to the environment by any combustion engine. Results of physicochemical studies can be useful in developing fuels blends of specific properties, whereas results obtained in the course of tests carried out on an engine test bench allow to optimize parameters of the fuel injection process with the aim to reduce emissions of toxic compounds to atmosphere.
 
REFERENCES (12)
1.
BACZEWSKI, K., KAŁDOŃSKI, T. Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ, Warszawa 2008.
 
2.
BALAWENDER, K., KUSZEWSKI, H., LEJDA, K., LEW K. The study on injection parameters of selected alternative fuels used in diesel engines. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2016, 148, 012070.
 
3.
JAWORSKI, A., KUSZEWSKI, H., LEW, K., USTRZYCKI, A. Ocena przydatności paliw zastępczych do silników o ZS autobusów miejskich na podstawie wybranych parametrów wtrysku. Systemy i Środki Transportu Samochodowego. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, Transport’ 12, 2012, 3, 143-148, Rzeszów.
 
4.
JAWORSKI, A., KUSZEWSKI, H., USTRZYCKI, A. Wpływ biododatków na parametry energetyczne paliw stosowanych w spalinowych napędach środków transportu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie. BICHИK. 2011, 23, 95-100, Kijów.
 
5.
LEJDA, K. Selected problems of fuel supply in highspeed diesel engines. Published by Meta. Lvov, 2004, 225.
 
6.
LEJDA, K., KUSZEWSKI, H., LEW, K. Wpływ właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o ZS. Combustion Engines. 2015, 162(3), 915-920.
 
7.
LEW, K. Opracowanie kryteriów doboru paliw do specyfiki napędów wykorzystywanych w komunikacji miejskiej. Rozprawa doktorska. Poznań 2014.
 
8.
ORZECHOWSKI, Z., PRYWER, J. Rozpylanie cieczy w urządzeniach energetycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1994.
 
9.
UZDOWSKI, M. Problematyka wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników trakcyjnych. MOTROL. 2008, 143-146.
 
10.
WIŚLICKI, B. Eksploatacja silników Diesla w aspektach ochrony środowiska w Polsce. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji. 2000, 73, 34-38.
 
11.
Worldwide Fuel Charter, September 2006.
 
12.
ZABŁOCKI, M. Wtrysk i spalanie paliwa w silnikach wysokoprężnych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1976.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top