Analysis of the possibility of determining the general characteristics using the operational data of a vehicle engine
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering at Gdańsk University of Technology
 
 
Publication date: 2017-11-01
 
 
Combustion Engines 2017,171(4), 33-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the possibility of determining the general characteristics using the operational data of an engine of refuse collection vehicle. Data acquisition was done by reading information from the CAN network using FMS standard (Fleet Management System), which is widely used in heavy duty vehicles since year 2002. The paper presents the analysis of the expected measurement uncertainties resulting from the standard PN_ISO 15550-2009. The experimental data were filtered due to the established constraints that define the static states of the engine. On the basis of the obtained measurement data, corresponding to various defined static states, the general characteristics of the engine were made and discussed.
 
REFERENCES (20)
1.
BERNHARDT, M., KRUCZYŃSKI, S. Praca silnika w warunkach nieustalonych, część I-VII. Technika Motoryzacyjna. 1982, 2-7.
 
2.
BIELACZYC, P., MERKISZ, J., SZCZOTKA, A. An Investigation of cold start and warm-up phases with a SI engine for meeting new European emissions regulations. Archiwum Motoryzacji. 1999, 1-2, 67-84.
 
3.
CHŁOPEK, Z., SZCZEPAŃSKI, T. Research concept of the combustion engines properties in dynamic states. Combustion Engines. 2013, 154(3), 168-174.
 
4.
CHŁOPEK, Z. Modelowanie procesów emisji spalin w warunkach eksploatacji trakcyjnej silników spalinowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 
5.
CHŁOPEK, Z. Some remarks on engine testing in dynamic states. Combustion Engines. 2010, 143(4), 60-71.
 
6.
CICHY, M., KROPIWNICKI, J., MAKOWSKI, S. Model silnika spalinowego w formie grafów wiązań (GW). Silniki Spalinowe. 2004, 2, 40-47.
 
7.
CICHY, M., KROPIWNICKI, J. Wykorzystanie metody rozbiegu do określania dynamicznego momentu obrotowego silnika. Materiały konferencji I Forum Młodych, ATR Bydgoszcz. 1998, 7-13.
 
8.
CZYŻEWICZ, J., KROPIWNICKI, J., WYSOCKI, O. Model of the hydraulic pump powertrain of refuse collection vehicle compaction mechanism. Combustion Engines. 2015, 626-630.
 
9.
DUARTE, G.O. et al. Establishing bonds between vehicle certification data and real-world vehicle fuel consumption – a vehicle specific power approach. Energy Conversion and Management. 2015, 92, 251-265.
 
10.
FREY, H.C. et al. Comparing real-world fuel consumption for diesel- and hydrogen-fueled transit buses and implication for emissions. Transportation Research Part D. 2007, 12, 281-291.
 
11.
GAO, Z. et al. Drive cycle simulation of high efficiency combustions on fuel economy and exhaust properties in light-duty vehicles. Applied Energy. 2015, 157, 762-776.
 
12.
KROPIWNICKI, J., KNEBA, Z., ZIÓŁKOWSKI, M. Test for assessing the energy efficiency of vehicles with internal combustion engines. International Journal of Automotive Technology. 2013, 14(3), 479-487.
 
13.
LONGWIC, R. Charakterystyka działania silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzania. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin 2011.
 
14.
MERKISZ, J., ANDRZEJEWSKI, M., PIELECHA, J. The effect of applying the eco-driving rules on the exhaust emissions. Combustion Engines. 2013, 155(4), 66-74.
 
15.
OH, Y. et al. Modelling effect of vehicle specification on fuel economy based on engine fuel consumption map and vehicle dynamics. Transportation Research Part D. 2014, 32, 287-302.
 
16.
PIĘTAK, A. Diagnozowanie silników o ZS na podstawie przebiegu procesu przejściowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998.
 
17.
PN-ISO 15550-2009. Silniki spalinowe tłokowe -- Określanie i metoda pomiaru mocy silnika -- Wymagania ogólne.
 
18.
PN-ISO 3046-3. Silniki spalinowe tłokowe -- Osiągi -- Część 1: Deklaracja mocy, zużycia paliwa i oleju smarującego oraz metody badań -- Dodatkowe wymagania dotyczące silników ogólnego zastosowania.
 
19.
SZCZEPAŃSKI, T. Metoda oceny użytkowych właściwości silnika spalinowego w stanach dynamicznych. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska 2015.
 
20.
WYSOCKI, O. Rekonstrukcja charakterystyki jednostkowego zużycia paliwa na podstawie obserwacji wybranych parametrów pracy silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska 2016.
 
 
CITATIONS (6):
1.
Analysis of operating parameters of the aircraft piston engine in real operating conditions
Jacek Czarnigowski, Daniel Rękas, Karol Ścisłowski, Michał Trendak, Krzysztof Skiba
Combustion Engines
 
2.
Heavy duty vehicle fuel consumption modeling using artificial neural networks
Oskar Wysocki, Lipika Deka, David Elizondo
2019 25th International Conference on Automation and Computing (ICAC)
 
3.
Energetic model of hydraulic system of refuse collection vehicle based on simulation and experimental data
T Zajdziński, O Wysocki, J Czyżewicz, J Kropiwnicki
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 
4.
Experimental determination of general characteristic of internal combustion engine using mobile test bench connected via Power Take-Off unit
O Wysocki, J Kropiwnicki, T Zajdziński, J Czyżewicz
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 
5.
Advances in Computational Intelligence
Oskar Wysocki, Lipika Deka, David Elizondo, Jacek Kropiwnicki, Jacek Czyżewicz
 
6.
Evaluation of the efficiency of the duty cycle of refuse collection vehicle based on real-world data
O Wysocki, T Zajdziński, J Czyżewicz, J Kropiwnicki
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top