Assessment methods of the basic parameters of the combustion process in reciprocating internal combustion engines
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics at Rzeszów University of Technology.
 
2
Faculty of Mechatronics and Machine Building at Kielce University of Technology.
 
 
Publication date: 2019-10-01
 
 
Combustion Engines 2019,179(4), 21-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents selected methods of assessing the basic parameters of the combustion process, as well as assessing the usability and limitations of the methods used to determine the initiation and the end of the combustion process in reciprocating internal combustion engines. The methods considered are based on data contained in real, developed indicator diagrams. Basic thermodynamic assumptions and the scope of application of the combustion process evaluation method based on the actual work cycle of a combustion engine prepared in a double logarithmic scale were discussed. The article also mentions the application of the following methods: a direct pressure comparison method in the cylinder, the comparison of the first pressure derivative in the cylinder, logarithmic derivative method of pressure change in the cylinder, the method of the polytropic index, method of the first derivative of the polytropic index and the method of constant values of the polytropic index. The article presents the advantages and disadvantages of the research of our methods.
 
REFERENCES (16)
1.
AMBROZIK, A. Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2010.
 
2.
AMBROZIK, A. Wybrane zagadnienia procesów cieplnych w tłokowych silnikach spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2003.
 
3.
AMBROZIK, A., KURCZYŃSKI, D., ŁAGOWSKI, P., WARIANEK, M. External speed – torque characteristics of Fiat 0.9 TwinAir petrol and CNG fuelled engine. Combustion Engines. 2017, 171(4).
 
4.
AMBROZIK, A., AMBROZIK, T., KURCZYŃSKI, D., ŁAGOWSKI, P. Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych. Autobusy. 2012, 4.
 
5.
AMBROZIK, T., KOSNO, M. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na okres opóźnienia samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym. Logistyka. 2014, 6.
 
6.
CHEN, D., SUN, R., WU, Y., WANG, B. A research on compressed natural gas engine fuel supply system for prototyping based on AMEsim. Applied Energy Technology. 2013, 724-725.
 
7.
CONEY, M.W., LINNEMANN, C., ABDALLAH, H.S. A thermodynamic analysis of a novel high efficiency reciprocating internal combustion engine – the isoengine. Energy. 2004, 29(12).
 
8.
GAJEK, A., JUDA, Z. Czujniki. WKiŁ. Warszawa 2015.
 
9.
KNEBA, Z., MAKOWSKI, S. Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ. Warszawa 2004.
 
10.
KUCZYŃSKI, S., LISZKA, K., ŁACIAK, M. et al. Wpływ zastosowania paliw alternatywnych w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem CNG, na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Energy – Policy Journal. 2016, 19, 91-104.
 
11.
OPPENHEIM, A.K. Combustion in piston engines, technology, evolution, diagnosis and control. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 2004.
 
12.
PADEN, B.A., SNYDER, S., PADEN, B.E. Modeling and control of an electromagnetic variable valve actuation system. Ieee-Asme Trans Mechatronics. 2015, 20(6).
 
13.
PRZYBYŁA, G. Studium stosowania biopaliw gazowych do zasilania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2015.
 
14.
ROMANISZYN, K. Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. WNT. Warszawa 2007.
 
15.
ZERVAS, E. Comparative study of some experimental methods to characterize the combustion process in a SI engine. Energy. 2005, 30, 1803-1816.
 
16.
http://eur-lex.europa.eu: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top