Comparative studies of exhaust emission from diesel engine fuelled with diesel fuel and B100 fuel
 
More details
Hide details
1
Motor Transport Institute.
 
 
Publication date: 2017-08-01
 
 
Combustion Engines 2017,170(3), 126-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a comparative study of carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides and the mass and number of particulate of diesel engine fulled with diesel and B100. B100 is a biofuel produced from vegetable oils for vehicles with compression-ignition engines. B100 fuel and diesel have similar physical-chemical characteristics which have been analyzed. The research was carried out on an engine dynamometer in four cycles: ESC, ETC, WHSC and WHTC. The article provides an analysis of the research results, preceded by a discussion of the test cycles used.
 
REFERENCES (12)
1.
BACZEWSKI, K., KAŁDOŃSKI, T. Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ 2004.
 
2.
CISEK, J., MRUK, A. Właściwości silnika ZS zasilanego naturalnym olejem rzepakowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. 2012, 1(87). Warsaw University of Technology.
 
3.
COMMISSION DIRECTIVE 2008/74/EC of 18 July 2008 amending, as regards the type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and access to vehicle repair and maintenance information, Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2005/78/EC (Text with EEA relevance).
 
4.
DIRECTIVE 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles (Text with EEA relevance).
 
5.
KRUCZYŃSKI, W., KOŁODZIEJCZYK, K., OWCZUK, M. et al. Ocena zastosowania estrów metylowych różnego pochodzenia w silnikach o zapłonie samoczynnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. 2012, 2(88), Warsaw University of Technology.
 
6.
MERKISZ, J., PIELECHA, J., RADZIMIRSKI, S. Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego w transporcie drogowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2009.
 
7.
PN-EN 14214. Ciekłe przetwory naftowe – Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych – Wymagania i metody badań.
 
8.
REGULATION No. 49 Rev. 6. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression – ignition engines and positive ignition engines for use in vehicles. E/ECE/324/Rev.1/Add.48/Rev.6 − E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.48/Rev.6.
 
9.
REGULATION No. 49. Rev. 7. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compressionignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles. E/ECE/324/Rev.1/Add.48/Rev.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.48/Rev.7.
 
10.
SZLACHTA, Z. Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKŁ 2002.
 
11.
TEST RAPORT NO 115520/COŚ. Badania emisji zanieczyszczeń silnika Iveco typ N60 ENT C zasilanego olejem napędowym oraz paliwem B100.
 
12.
PKN ORLEN, Grupa ORLEN, www.orlen.pl.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top