VIII Young Scientists Academy

Zamek Czocha, 17.11.2024 - 19.11.2024
 
Place:Sucha
Organizer:Politechnika Wrocławska - Katedra Inżynierii Pojazdów/Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych/Politechnika Poznańska - Instytut Silników Spalinowych i Napędów
WWW:https://ysa2024.konfeo.com
Konferencja jest skierowana do młodych naukowców (doktorantów, studentów ostatnich lat studiów i osób, które niedawno uzyskały stopień doktora) zainteresowanych nowymi osiągnięciami w dyscyplinach:

  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna lub pokrewnych

Program Ramowy Konferencji

Możliwe jest przedstawienie prezentacji z obszaru
  • konstrukcji, badań, produkcji, eksploatacji
  • ekologii silników spalinowych i pojazdów z napędami alternatywnymi, w tym hybrydowych oraz elektrycznych
  • materiałoznawstwo w pojazdach
  • oraz pokrewnych z przedstawionych dyscyplin naukowych

Ważne daty
14.10.2022Deklaracja uczestnictwa i przesłanie streszczenia
4.11.2022Wniesienie opłaty po pozytywnej weryfikacji streszczeń
14-16.11.2022Konferencja

Publikacja
Prezentacje przygotowane w formie artykułu po pozytywnych ocenach recenzentów będą opublikowane w czasopiśmie naukowym Combustion Engines.
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top