Investigations on wear and friction in the SI engine valvetrain
 
More details
Hide details
1
Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design, Lodz University of Technology.
 
2
Faculty of Mechanics and Technology, University of Pitesti, Romania
 
3
Department of Industrial Engineering and Systems, University of Sonora, Mexico.
 
4
Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design, Lodz University of Technology.
 
 
Publication date: 2018-11-01
 
 
Combustion Engines 2018,175(4), 53-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The engine valvetrain system operating under insufficient oil lubrication conditions, caused by an incorrect installation of the gasket between the block and the head, was tested. The aim of the analysis was to determine the wear intensity and resistance to motion in camshaft bearings. A model including a camshaft, bearings, tappet-valve-spring subassemblies and a part of the lubrication system was developed. It was used to determine the bearing loads and the amount of oil supplied. The volumetric wear of the camshaft journals and bearing covers was measured. For the estimated engine run, the wear rate and resistance to motion were compared for the cases of the engine with correct and incorrect lubrication.
 
REFERENCES (19)
1.
BALDWIN, B.A. The effect of base oil viscosity on simulated valve train wear. ASLE Transactions. 1981, 24:1, 42-48.
 
2.
DRYZEK, E. Badania warstwy wierzchniej w aluminium i stopach aluminium za pomocą anihilacji pozytonów i metod komplementarnych/Subsurface zone in aluminium and aluminium alloys studied by positron annihilation spectroscopy and other methods. Rozprawa habilitacyjna. Kraków 2008.
 
3.
GANGOPADHYAY, A.K., CARTER, III R.O., SIMKO, S. et al. Valvetrain friction and wear performance with fresh and used low-phosphorous engine oils. Tribology Transactions. 2007, 50:3, 350-360.
 
4.
GANGOPADHYAY, A., SOLTIS, E., JOHNSON M.D. Valvetrain friction and wear: Influence of surface engineering and lubricants. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology. 2004, 218(3), 147-156.
 
5.
http://www.sebros.eu/aluminium.... Available at: 2018.09.15.
 
6.
KOPELIOVICH, D. Camshaft bearings. http://www.substech.com/dokuw.... Available at: 2018.09.15.
 
7.
NIEZGODZIŃSKI, M.E., NIEZGODZIŃSKI, T. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, PWN. Warszawa 1974.
 
8.
NOWICKI, B. Chropowatość i falistość powierzchni. WNT. Warszawa, 1991.
 
9.
PATIR, N., CHENG, H.S. Application of average flow model to lubrication between rough sliding surfaces. J Lubr Technol. 1979, 101(2), 220-229.
 
10.
PROFITO, F.J. On the development of advanced techniques for mixed-elastohydrodynamic lubrication modelling of Journal and Sliding Bearing Systems. Doctoral thesis. University of São Paulo, São Paulo 2015.
 
11.
ROYLANCE, B.J., BOVINGTON, C.H., WANG, G., HUBBARD, A. Paper VI (iii) running-in wear behaviour of valve-train systems. Tribology Series. 1991, 18, 143-147.
 
12.
SHIRAHAMA, S., HIRATA, M. The effects of engine oil additives on valve train wear. Lubrication Science. 1989, 1(4), 365-384.
 
13.
STRYCZEK, J. Koła zębate maszyn hydraulicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2007.
 
14.
SZERI, A.Z., Hydrodynamic and elastohydrodynamic lubrication in: BHUSHAN, B. Modern Tribology Handbook Two Volume Set 1st Edition, CRC Press, 2000.
 
15.
TEODORESCU, M., BALAKRISHMAN, S., RAHNEJAT, H. Integrated tribological analysis within a multi-physics approach to system dynamics. 31st Leeds-Lyon Symposium – Life Cycle Tribological Analysis, Leeds, UK, 2004.
 
16.
WANKE, P., BATKO, B. Analiza zużycia skojarzeń ślizgowych typu stal – aluminium smarowanych olejem napędowym z dodatkiem RME. Inżynieria Rolnicza. 2008, 1(99), 383-388.
 
17.
WU, C., ZHENG, L. An average Reynolds equation for partial film lubrication with a contact factor. ASME J Tribo. 1989, 111(1), 188-191.
 
18.
ZWIERZCHOWSKI, M. Procesy zużywania elementów układu rozrządu silników ZS/Wears Process of Diesel Engines Timing Gear Systems. Eksploatacja i Niezawodność, 2005, 2, 57-60.
 
19.
ZWIERZYCKI, W. (red), Wybrane zagadnienia zużywania się materiałów w ślizgowych węzłach maszyn. PWN. Warszawa-Poznań, 1990.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top