KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the article, acid number as a parameter characterizing engine oil were characterized. The next part of the article discusses the phenomenon of aging and degradation of engine oil. The factors that influence on this phenomenon have also been analyzed. In the further part of the article, the methodology of testing the used oil samples with the addition of effective microorganisms and silver solution was described. In the main part of the article the measuring test stand and acid number value for fresh and used oil compared to oils with the addition of microorganisms and a solution of silver and colloidal silver was shown. Next the analysis of the influence of these additives on the acid number value was made. The article was completed conclusions.
 
REFERENCES (20)
1.
BORUSZKO, D., BUTAREWICZ, A. Impact of effective microorganisms bacteria on low-input sewage sludge treatment. Environment Protection Engineering. 2015, 41(4), 83-96. https://doi.org/10.5277/epe150....
 
2.
GAYLARDE, C.C., BENTO, F., KELLEY, J. Microbial contamination of stored hydrocarbon fuels and its control. Revista de Microbiologia. 1999, 30(1), 1-10. https://doi.org/10.1590/S0001-....
 
3.
SAADAT HILL, E.C. Biodegradation of petroleum products. Petroleum microbiology. Atlas R.M (red.). Macmillan Publ. London. 1984, 579-619.
 
4.
JANDA, K. Mikrobiologiczne skażenie paliw. Postępy mikrobiologii. 2005, 44(2), 157-169.
 
5.
KIM, J.S. et al. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2007, 3, 95-101. https://doi.org/10.1016/j.nano....
 
6.
KLOFUTAR, B., GOLOB, J. Microorganisms in diesel and in biodiesel fuels. Acta Chimica Slovenica. 2007, 54, 744-758.
 
7.
KOHTOH, M., KANEKO S., OKABE S. et al. Aging effect on electrical characteristics of insulating oil in field transformer. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2009, 16(6), 1698-1706. https://doi.org/10.1109/TDEI.2....
 
8.
KOLASA-WIĘCEK, A. Czy efektywne mikroorganizmy zrewolucjonizują świat? Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2010, 1, 66-69.
 
9.
KRAKOWSKI, R. Problemy zanieczyszczeń występujących w produktach naftowych i ich usuwanie za pomocą środków przyjaznych środowisku naturalnemu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2017, 18(6), 275-280.
 
10.
KRAKOWSKI, R. Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów do zwalczania lub ograniczania drobnoustrojów w produktach naftowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2016, 17(12), 292-296.
 
11.
LASOCKI, J., KARWOWSKA, E. Wpływ mikroorganizmów bytujących w środowisku oleju napędowego i biodiesla na układ paliwowy pojazdów napędzanych silnikami o zapłonie samoczynnym. Archiwum Motoryzacji. 2010, 3, 167-183.
 
12.
MALINOWSKA, M. Analiza zanieczyszczeń oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2014, 83, 194-202.
 
13.
MIRZAJANI, F., GHASSEMPOUR, A., ALIAHMADI, A. et al. Antibacterial effect of silver nanoparticles on Staphylococcus aureus. Research in Microbiology. 2011, 162, 542-549. https://doi.org/10.1016/j.resm....
 
14.
NIEWCZAS, A., WRONA, J., WRONA, R. Zanieczyszczenia oleju smarującego oraz ich wpływ na trwałość silnika spalinowego. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2010, 11(6).
 
15.
PTAK, S., JAKÓBIEC, J. Ropa naftowa jako główny surowiec energetyczno-przemysłowy. Nafta-Gaz. 2016, 72(6), 451-460. https://doi.org/10.18668/NG.20....
 
16.
Czarne paliwo. https://czarnepaliwo.wordpress... (accessed on 28.07.2021).
 
17.
Labindex. http://www.labindex.pl/titrato... (accessed on 28.07.2021).
 
18.
Machinery Lubrication. https://www.machinerylubricati... (accessed on 28.07.2021).
 
19.
Pomiary Automatyka Robotyka. http://www.par.pl/Forum-mlodyc... (accessed on 28.07.2021).
 
20.
Zmien Olej. https://zmienolej.pl/pl/blog/k... (accessed on 28.07.2021).
 
 
CITATIONS (4):
1.
Effect of additives of the effective microorganisms and silver compounds on the flash point of new and used engine oil
Rafał Krakowski
Combustion Engines
 
2.
Influence of Effective Microorganisms, Colloidal Nanosilver and Silver Compounds on Water Content in New and Used Engine Oil: A Preliminary Study
Rafał Krakowski
Applied Sciences
 
3.
Analysis of lubricating oil degradation and its influence on brake specific fuel consumption of a light-duty compression-ignition engine running a durability cycle on a test stand
Rafał Sala, Kamil Węglarz, Andrzej Suchecki
Combustion Engines
 
4.
Differential scanning calorimetry as a tool to assess the oxidation state of cold-pressed oils during shelf-life
Mahbuba Islam, Anna Kaczmarek, Jolanta Tomaszewska-Gras
Journal of Food Measurement and Characterization
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top