KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper discusses the application of an in-cylinder catalyst allowing a reduction of the exhaust emissions from a diesel engine. Its placement in the combustion chamber, the area where the process of combustion takes place, allows reducing the emissions (carbon monoxide, hydrocarbons, particulate matter) ‘at source’. The paper presents the possibilities of boosting the efficiency of catalysts in diesel engines by extending the time of heating of a glow plug (the catalyst applied on the glow plug). The tests were performed for the following conditions: no heating (marked 0+0), glow plug heating for 60 s after engine start (marked 0+60), glow plug heating prior to engine start for 60 s and glow plug heating for 60 s after engine cold start (marked 60+60). An improvement in the efficiency of oxidation of the exhaust components was observed as the glow plug heating time increased.
 
REFERENCES (14)
1.
MERKISZ, J., PIELECHA, I. Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015. https://issuu.com/wydawnictwo_....
 
2.
KARDASZ, P., SITNIK, L., SZUBERSKI, K., HALLER, P. Ekologiczne skutki motoryzacji. Autonaprawa. 2010, 9, 22–24.
 
3.
SKRĘTOWICZ, M., SITNIK, L., KAŹMIERCZAK, A. et al. Evaluation methods of the impact of motorization on the quality of the atmospheric air. Journal of KONES. 2014, 4(21). https://doi.org/10.5604/123140...
 
4.
SKRĘTOWICZ, M., WRÓBEL, R., ANDRYCH-ZALEWSKA, M. Evaluation of the correlation between concentration of volatile organic compounds and temperature of the exhaust gases in motor vehicles. International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław 2017. https://doi.org/10.1051/e3scon...
 
5.
Worldwide Emission Standards. Passengers Cars and Light Duty Trucks. DELPHI 2017. www.delphi.com.
 
6.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M., SITNIK, L., WALKOWIAK, W. Modelowanie bilansu cieplnego silnika spalinowego przy zasilaniu go zróżnicowanymi paliwami. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze. 2014, 2, 17-20.
 
7.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M., SITNIK, L., WALKOWIAK, W. The heat balance of engine fed by diesel oil and BMD biofuel. Trans & MOTAUTO'14, XXII International Scientific-Technical Conference, Varna 2014. https://trans-motauto.com/sbor...
 
8.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M. Improving the environmental performance of the internal combustion engine by the use of in-cylinder catalyst. Combustion Engines. 2017, 1(168). https://doi.org/10.19206/CE-20....
 
9.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M. The possibilities and development of in-cylinder catalytic coating. Journal of KONES. 2017, 3(24). https://doi.org/10.5604/01.300....
 
10.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M., CHŁOPEK, Z., MERKISZ, J. et al. Evaluation of the test drive cycle conditions impact on exhaust emissions from an internal combustion engine. Combustion Engines. 2018, 4(175). https://doi.org/10.19206/CE-20....
 
11.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M. Wpływ katalizatora wewnętrznego na emisję spalin w stanach pracy silnika o za-płonie samoczynnym odpowiadających jego użytkowaniu trakcyjnemu. Rozprawa doktorska. Poznań 2018.
 
12.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M., MERKISZ, J., PIELECHA, J. Problemy pomiarów emisji spalin z pojazdów samochodowych. Zastosowanie metod eksperymentalnych w motoryzacji. Wybrane zagadnienia. Red. Ambroszko W., Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2020.
 
13.
ANDRYCH-ZALEWSKA, M., MERKISZ, J., PIELECHA, J. Analysis of the efficiency of the in-cylinder catalyst to reduce exhaust emissions during the cold start combustion engine. Combustion Engines. 2019, 3(178), 38-45. https://doi.org/10.19206/CE-20....
 
14.
PIELECHA, J., ANDRYCH-ZALEWSKA, M., SKOBIEJ, K. The impact of using an in-cylinder catalyst on the exhaust gas emission in real driving conditions tests of a Diesel engine. IOP Publishing. 2018, 042064. https://doi.org/10.1088/1757-8....
 
 
CITATIONS (3):
1.
Modelling of the air pollutants’ cold-start emissions depending on average vehicles’ speed
Piotr Laskowski, Magdalena Zimakowska-Laskowska, Damian Zasina
Combustion Engines
 
2.
Empirical study of the effect of the air filter on the performance and exhaust emissions of a diesel engine
Tadeusz Dziubak, Mirosław Karczewski, Ilona Dziobek
Combustion Engines
 
3.
Influence of the In-Cylinder Catalyst on the Aftertreatment Efficiency of a Diesel Engine
Monika Andrych-Zalewska, Zdzislaw Chlopek, Jacek Pielecha, Jerzy Merkisz
Energies
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top