Adaptation of a gas cogeneration system used in power industry to drive inland waterway transport unit
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, Wroclaw University of Science and Technology.
 
 
Publication date: 2019-07-01
 
 
Combustion Engines 2019,178(3), 235-239
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cogeneration systems are mainly used in industrial power plants (combined heat and power plants), but based on the analysis car-ried out in this publication, that suitably adapted and selected devices will be able on board of ships. A number of arguments have been obtained for using the indicated gas engine in a vessel. The cogeneration system guarantees high overall efficiency, as shown in the example of the cogeneration unit under study, for which the value of general efficiency was above 80%. In addition, the use of natural gas as a fuel could ensure a significant reduction in the amount of toxic compounds emitted to the atmosphere, especially nitrogen oxides (2-3 times) and smog (dust with PM10) around 25 times than standard limits. The use of natural gas as a fuel guarantees similar dynam-ic parameters as with the use of standard fuels.
 
REFERENCES (16)
1.
ABRAMEK, K.F., UZDOWSKI, M. Wybrane aspekty eksploatacji pojazdów wykorzystujących paliwa gazowe. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, 13(4), 39-42.
 
2.
GIERNALCZYK, M. Metoda określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii elektrycznej i wydajności kotłów dla nowoczesnych statków pasażerskich przy wykorzystaniu metod statystycznych. Akademia Morska w Szczecinie, Zeszyty Naukowe. 2008, 14(86), 9-13.
 
3.
KACPERCZYK, R. Środki transportów część 1. Difin-Edukacja. Warszawa 2012.
 
4.
KORDYLEWSKI, W. Spalanie i paliwa – wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2005.
 
5.
KULCZYK, J. Śródlądowy transport wodny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.
 
6.
LEJDA, K., JAWORSKI, A. LNG Alternatywne paliwo przyszłościowe dla autobusów miejskich. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK. 1999, 31(70).
 
7.
MERKISZ, J. Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1998.
 
8.
MERKISZ, J., PIELECHA, J., RADZIMIRSKI, S. Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. WKŁ. Warszawa 2012.
 
9.
MIŁASZEWICZ, D., OSTAPOWICZ, B. Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów w UE. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 2011, 24.
 
10.
MYŚKÓW, M. Prognozowanie emisji związków toksycznych w spalinach opalanych pomocniczych kotłów okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. 2005, 5(77).
 
11.
PRZYBYŁA, G. Wpływ paliw gazowych na parametry pracy silnika tłokowego silnika spalinowego pracującego w układzie CHP. Biblioteka Źródłowej Energetyki Prosumenckiej. 2014.
 
12.
SKOREK, J. Gazowe układy kogeneracyjne. WNT. Warszawa 2005.
 
13.
WITKOWSKI, K. Problematyka zanieczyszczenia atmosfery przez statki wykorzystywane w transporcie morskim. Autobusy – Bezpieczeństwo i Ekologia. 2016, 6, 468-473.
 
14.
WOŁOSZYN, R. Gaz ziemny jako paliwo silnikowe. Autobusy. 2007, 5, 18-21.
 
15.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 czerwca 2016.
 
16.
Instrukcja obsługi agregatu kogeneracyjnego CumminsHECG1400-GZ.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top