KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper discusses the impact of changes in the compression ratio on the operating parameters of a diesel engine, e.g. on the temperature of exhaust gases. It presents the construction of the laboratory test stand, on which experimental measurements were realized. It is characterized how the actual changes of the compression ratio were introduced to the existing engine. The program of experimental investigations taking into account the available test stand and measurement possibilities was described. A statistical and qualitative analysis of the obtained measurement results was made. The use of F statistics of the Fisher-Snedecor distribution was proposed to assess the significance of the effect of compression ratio changes on the specific enthalpy of the exhaust gas stream. The specific enthalpy of exhaust gases was analysed for one cycle of diesel engine work, determined on the basis of the course of quickly varying temperature of exhaust gases. The results of these analyses are discussed and the utilitarian purpose of this type of evaluation in parametric diagnostics of piston engines is presented.
 
REFERENCES (17)
1.
BALCERSKI, A. Siłownie okrętowe: podstawy termodynamiki, silniki i napędy główne, urządzenia pomocnicze, instalacje. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1990.
 
2.
DEBNATH, B.K., SAHOO, N., SAHA, U.K. Thermodynamic analysis of variable compression ratio diesel engine running with palm oil methyl ester. Energy Conversion and Management. 2013, 65, 147-154. https://doi.org/10.1016/j.enco....
 
3.
KORCZEWSKI, Z. Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2017.
 
4.
KORZYŃSKI, M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2017.
 
5.
ŁUTOWICZ, M. Badania wstępne możliwości oceny stanu technicznego układów cylindrowych silnika na podstawie analizy procesu sprężania. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. 2004, 2(157), 97-107.
 
6.
MIJAS, Ł., REITER, E., KUKIEŁKA, K. Wykorzystanie systemu ANSYS Workbench do analizy statycznej korbowodów. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2013, 14(10), 315-317.
 
7.
PUZDROWSKA, P. Statystyka F rozkładu Fishera-Snedecora jako narzędzie do oceny istotności wpływu mocy silnika o ZS na wybrane miary diagnostyczne. Journal of Polish CIMAC. 2019, 14(1/18), 177-186. http://www.polishcimeeac.pl/.
 
8.
PUZDROWSKA, P. Evaluation of the significance of the effect of the active cross-sectional area of the inlet air channel on the specific enthalpy of the exhaust gas of a diesel engine using statistics F of the Fisher-Snedecor distribution. Combustion Engines. 2020, 182(3), 10-15. https://doi.org/10.19206/CE-20....
 
9.
SHANNON, C.E. A mathematical theory of cryptography. A classified memorandum for Bell Telephone Labs. USA 1945.
 
10.
SMIRNOW, N.W., DUNIN-BARKOWSKI, I.W. Kurs rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla zastosowań technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1969.
 
11.
WAJAND, J.A., WAJAND, J.T. Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2000.
 
12.
WARDZIŃSKI, F. Samochodowe silniki spalinowe, WSiP, Warszawa 1968.
 
13.
WIŚNIEWSKI, S. Termodynamika techniczna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2005.
 
14.
WITKOWSKI, K. The increase of operational safety of ships by improving diagnostic methods for marine diesel engine. TransNav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. 2017, 11(2), 317-321. https://doi.org/10.12716/1001.....
 
15.
WŁODARSKI, J.K. Okrętowe silniki spalinowe. Obciążenia eksploatacyjne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Gdynia 1995.
 
16.
WOJTATOWICZ, T.W. Metody analizy danych doświadczalnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998.
 
17.
WOŚ, P., JAWORSKI, A., KUSZEWSKI, H. et al. Technical and operating problems yielded from setting up the optimum value of geometric compression ratio in piston engines. Combustion Engines. 2016, 164(1), 3-14. https://doi.org/10.19206/CE-11....
 
 
CITATIONS (1):
1.
Adoption of the F-statistic of Fisher-Snedecor distribution to analyze importance of impact of modifications of injector opening pressure of a compression ignition engine on specific enthalpy value of exhaust gas flow
Patrycja Puzdrowska
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top