Assessment of the technical condition of a marine diesel engine based on the analysis of the exhaust gases chemical composition
 
More details
Hide details
1
Faculty of Marine Engineering, Gdynia Maritime University.
 
 
Publication date: 2019-05-01
 
 
Combustion Engines 2019,177(2), 122-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, the concept of technical diagnostics in relation to marine engines was characterized. The compression ignition piston engine was presented as a diagnostic object. The next part of the article discusses the composition of exhaust gases with particular emphasis on compounds harmful to the environment. The available test methods for exhaust composition are also briefly described by means indication of the engine and exhaust gas analyzer. The reduction of emission of harmful compounds in the exhaust gases is also described in the article. The main part of the article presents the research object, i.e. the marine diesel engine piston and the exhaust gases analyzer, as well as tests carried out. The tests were performed for the engine in working order and inefficient condition in order to compare them with the simulated damages of injection pump and turbocharger. The article was completed conclusions.
 
REFERENCES (11)
1.
BOCHEŃSKI, C., JANISZEWSKI, T. Diagnostyka silników wysokoprężnych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1996.
 
2.
BORKOWSKI, T. Emisja spalin przez silniki okrętowe. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Szczecin 1999.
 
3.
GIERNALCZYK, M. Metody redukcji emisji do atmosfery związków toksycznych oraz CO2 przez statki. Logistyka. 2014, 6, 655-665.
 
4.
GOLA, M., JANUŁA, J., LITWIN, J. Laboratorium Silników Spalinowych: Red. A. Kowalewicz. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom 1996.
 
5.
KLUJ, S. Diagnostyka urządzeń okrętowych. Studium Doskonalenia Kadr S.C. Wyższej Szkoły Morskiej. Gdynia 1995.
 
6.
KOŁWZAN, K., ADAMKIEWICZ, A. Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza przez statki w świetle najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. 2009, 18(90), 66-70.
 
7.
KOWALSKI, J. Ocena stężenia tlenków azotu w gazach wylotowych silnika okrętowego za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2009, 60, 73-83.
 
8.
MERKISZ, J. Ekologiczne problemy silników spalinowych. Tom I. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1998.
 
9.
USTRZYCKI, A. Laboratorium silników spalinowych. Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011.
 
10.
WITKOWSKI, K. Stan diagnostyki technicznej okrętowych silników tłokowych. Diagnostyka. 2005, 34, 85-92.
 
11.
PIOTROWSKI, I., Witkowski K., Okrętowe silniki spalinowe. Trademar. Gdynia 2003.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top