Concept of using the heat pipes in the heat exchanger of diesel engine exhaust system intended for use in potentially explosive atmospheres
 
More details
Hide details
1
KOMAG Institute of Mining Technology.
 
2
Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology.
 
 
Publication date: 2019-05-01
 
 
Combustion Engines 2019,177(2), 127-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Limiting the temperature of exhaust gases to below 150°C is one of the necessary conditions for diesel engine to be used in a potentially explosive atmosphere. For this purpose heat exchangers are necessary to be used. This article presents the concept of exchanger in which heat pipes are used to transport thermal energy from the exhaust gases to the cooling medium.
 
REFERENCES (24)
1.
DOBRZENIECKI, P. Dostosowanie silnika spalinowego z układem wtryskowym common rail górniczej maszyny roboczej do obowiązujących wymagań i przepisów. Maszyny Górnicze. 2016, 3, 45-53.
 
2.
KRUCZYŃSKI, S., DANILCZYK, W. Ograniczanie szkodliwości gazów wylotowych silników spalinowych poprzez zastosowanie reaktorów katalitycznych. MOTROL, 2007, 9, 93-102.
 
3.
LESIAK, K., BRZEZANSKI, M. Concept of the exhaust system of combustion engines used in underground mining. Combustian Engines. 2017, 169(2), 97-100. DOI: 10.19206/CE-2017-217.
 
4.
PIECZORA, E., DOBRZANIECKI P. About requirements for diesel drives used in hard coal mine underground workings. Minig – Informatics, Automation And Electrical Engineering. 2018, 2, 31-48.
 
5.
PIECZORA, E., DOBRZANIECKI, P., KACZMARCZYK, K., SUFFNER, H. Rozwój dołowych maszyn transportowych z napędem spalinowym. Maszyny Górnicze. 2016, 2, 20-33.
 
6.
SUFNER, H. Chłodzenie spalin w górniczych napędach spalinowych dla kopalń węgla kamiennego. Maszyny Górnicze. 2018, 3, 67-80.
 
7.
ŚWIDER, J., WOSZCZYŃSKI, M., STANKIEWICZ, K. Integracja i zarządzanie działaniem źródeł i odbiorników prądu w pojazdach z układami rekuperacji energii cieplnej. Maszyny Górnicze, 2013, 4, 10-19.
 
8.
WALENTYNOWICZ, J. Wyznaczanie bilansu cieplnego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Biuletyn WAT VOL. LV. 2006, 2, 265-277.
 
9.
LEPREUX, O. Model-based temperature control of a diesel oxidation catalyst. Mathematics. Ecole Nationale Sup´erieure des Mines de Paris. 2009.
 
10.
YUNUS CENGEL, A. Heat transfer – a practical approach, Mcgraw-Hill, 2nd edition, 2002.
 
11.
Commission Directive 2012/46/EU of 6 December 2012 amending Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery.
 
12.
Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013.
 
13.
EN 1679-1:1998+A1:2011 Reciprocating internal combustion engines. Safety. Compression ignition engines.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top