Concept of the exhaust system of combustion engines used in underground mining
 
More details
Hide details
1
KOMAG Institute of Mining Technology.
 
2
Faculty of Mechanical Engineering at Cracow University of Technology.
 
 
Publication date: 2017-05-01
 
 
Combustion Engines 2017,169(2), 97-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analyses the problems occurring in the exploitation combustion engines used in mining have been presented in article. Design solutions used at present to protect the intake and exhaust systems of internal combustion engines operated in underground hard coal mines have been also described. A new design concept of exhaust system have been presented.
 
REFERENCES (9)
1.
EN 1834-2:2000 Reciprocating internal combustion engines. Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres. Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or combustible dust.
 
2.
EN 1679-1:1998+A1:2011 Reciprocating internal combustion engines. Safety. Compression ignition engines.
 
3.
EN 60079-20-1:2010 Explosive atmospheres. Material characteristics for gas and vapour classification. Test methods and data.
 
4.
www.techmako.pl, Przerywacze płomieni/Zawory oddechowe.
 
5.
KACZMARCZYK K., BRZEŻAŃSKI, M. Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego Prace naukowe – Monografie. Gliwice. 2015.
 
6.
DOBRZANIECKI, P. Modelowanie charakterystyk trakcyjnych napędów na przykładzie pojazdów górnictwa węglowego. Praca doktorska. Gliwice 2012.
 
7.
KACZMARCZYK, K. Metoda dostosowania silnika do wymagań stawianych górniczym napędom spalinowym. Praca doktorska. Gliwice 2014.
 
8.
LESIAK, K. Redukcja toksycznych składników w spalinach silników wysokoprężnych oraz optymalizacja układu ylotowego spalin. ITG KOMAG, Gliwice 2016, materiały niepublikowane.
 
9.
KRUCZYŃSKI, S., DANILCZYK, W. Ograniczanie szkodliwości gazów wylotowych silników spalinowych poprzez zastosowanie reaktorów katalitycznych. MOTROL. 2007, 9, 93-102.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Assessing Air Pollution and Determining the Composition of Airborne Dust in Urbanized Areas: Granulometric Characteristics
Andrey Kozlov, Dmitry Gura, Anastasia Repeva, Richard Lushkov
Atmosphere
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top