KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents a new method of forecasting the durability of piston-rings-cylinder (PRC) liner assembly of the internal combustion engine on the basis of observed changes of physical and chemical properties of engine oil. Methods used so far for the durability evaluation of the PRC group required collecting information about the moments when the assembly reached its boundary state or used kinetic models of wear designed using accelerated research of real objects. In the proposed method, for the evaluation of durability of engine cylinders information gathered form engine oil is used. Course of changes of the proposed index of change intensity of kinematic viscosity at the temperature of 100°C – Cv100 allows for evaluation of the durability of PRC assembly of an IC engine. Obtained value was positively verified using forecasting method related to the technical criteria based on the assessment of the wear intensity.
 
REFERENCES (14)
1.
AGOSTON, A., ÖTSCH, C., JAKOBY, B. Viscosity sen-sors for engine oil condition monitoring – Application and interpretation of results. Sensors and Actuators A: Physical. 2005, 121(2), 327-332. https://doi.org/10.1016/j.sna.....
 
2.
GOMÓŁKA, I., AUGUSTYNOWICZ, A. Evaluation of applicability of dielectric constant in monitoring aging pro-cesses in engine oils. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019, 21(2), 177-185. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
3.
INAYATULLAH, O., JAMALUDIN, N., ALI, A. et al. Application of acoustic emission technique to observer the engine oil's viscosity. 2nd International Conference on In-strumentation Control and Automation. IEEE 2011, 344-348. https://doi.org/10.1109/ICA.20....
 
4.
KARPOVICH, I.A., ODZHAYEV, V.B., AZARKO, I.I. et al. Universal device for motor-oil quality control. 11th In-ternational Conference Microwave and Telecommunication Technology. Conference Proceedings (IEEE Cat. No01EX487). 2001, 673-674. https://doi.org/10.1109/CRMICO....
 
5.
KHANIYEV, T., BASKIR, M.B, GOKPINAR, F. et al. Statistical distributions and reliability functions with type-2 fuzzy parameters. Eksploatacja i Niezawodnosc – Mainte-nance and Reliability. 2019, 21 (2), 268-274. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
6.
NADOLNY, K. Podstawy modelowania niezawodności materiałów eksploatacyjnych, Nadolny K. (red.), Seria: Bi-blioteka Problemów Eksploatacji, Wyd. ITeE, Radom 1999.
 
7.
NIEWCZAS, A., RYMARZ, J., DĘBICKA, E. Stages of operating vehicles with respect to operational efficiency using city buses as an example. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019, 21(1), 21-27. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
8.
NIEWCZAS, A. Trwałość zespołu tłok-pierścienie tłokowe-cylinder silnika spalinowego. WNT. Warszawa 1998.
 
9.
Norma BN-79/1374-04. Silniki samochodowe. Badania stanowiskowe. Badania niezawodności.
 
10.
Norma BN-77/0536-46. Ocena stopnia przepracowania olejów do silników z zapłonem samoczynnym.
 
11.
URZĘDOWSKA, W., STĘPIEŃ, Z. Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji. Nafta-Gaz. 2012, 12(LX), 1102-1110.
 
12.
WOLAK, A., JANOCHA, P. Zmiany właściwości użytko-wych olejów silnikowych w warunkach eksploatacji - analizy FTIR. Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji. Kraków: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. 2015, 201, 84-105.
 
13.
WOLAK, A., ZAJĄC, G. The kinetics of changes in kine-matic viscosity of engine oils under similar operating condi-tions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Re-liability. 2017, 19(2), 260-267. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
14.
YAN, S., MA, B., ZHENG, C. Health index extracting methodology for degradation modelling and prognosis of mechanical transmissions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019, 21(1), 137-144. http://dx.doi.org/10.17531/ein....
 
 
CITATIONS (1):
1.
Modelling lubricating oil wear using fuzzy logic
Daria Skonieczna, Piotr Szczyglak, Magdalena Lemecha
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top