Evaluation of usefulness of mass flow meter to the survey of SI engine cylinder filling in one working cycle
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom.
 
 
Publication date: 2017-05-01
 
 
Combustion Engines 2017,169(2), 187-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the technique of the usage of mass flow meter to the fill survey of a cylinder in the multicylinder engine, in each working cycles. The result of correctness of the survey was grounded on the comparison of air masses: the one registered with the usage of the flow meter and the other one calculated on the basis of mixture parameters. The flow meter was located in the consolidated part of suction system in front of the throttle valve. Mixture parameters were determined on the basis of time of fuel injection and measured lzm factor of burnt mixture. The studies were carried out in the whole operating range of engine. Discrepancies between the measured and calculated values for 93% of all of the cycles fall within the ambit of ±3% of the actual value.
 
REFERENCES (5)
1.
NITA, J. Niepowtarzalność cyklowego składu mieszanki w silniku GDI. Czasopismo techniczne. 2012, 5M, 229-241.
 
2.
PRZYBYŁA, G., POSTRZEDNIK S. Niepowtarzalność cykli pracy silnika przy jego wysokiej prędkości obrotowej oraz różnym obciążeniu. Czasopismo techniczne. 2008, 7M, 151-159.
 
3.
DYKIER, M., FLEKIEWICZ, M. Analiza częstotliwości drgań czynnika roboczego w układzie dolotowym silnika SI. Czasopismo techniczne. 2008, 8M, 173-183.
 
4.
NITA, J., WOŁCZYŃSKI Z. Ocena fluktuacji składu mieszanki wysterowanej z cyklu na cykl w silniku z pośrednim wtryskiem benzyny. Silniki Spalinowe. 2013, 3, 1002-1010.
 
5.
KOMORSKA, I. (red.) Eksperymentalna ocena możliwości poprawy sprawności silnika benzynowego zasilanego LPG poprzez optymalizację jego sterowania. UTH Radom. 2016, 18.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top