Modelling the impact of microbial contamination of fuel filtration efficiency
 
More details
Hide details
1
Faculty of Marine Engineering at Gdynia Maritime University
 
 
Publication date: 2017-05-01
 
 
Combustion Engines 2017,169(2), 133-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the concept of filtration and the problem of microbial contamination occurring in the fuels and oils was presented. Then the factors influencing the growth of bacteria in petroleum products were described in detail. In the next part of the article modeling of the impact of fuel microbial contamination on filtration efficiency was performed. The modeling presented in the article is an example showing how undesirable phenomenon is the microbial contamination and how pollution affects the other elements of the entire system. As part of the modeling, numerical model of filtration with the solution was presented. Then analysis results on the basis of the impurities concentration characteristics in the fuel as a function of the fouling thickness in the partition of the filter is performed. The development of impurities was divided into three stages. In the article for one case the trend line was presented. The article was completed conclusions.
 
REFERENCES (11)
1.
DUDA, A. Problemy skażenia mikrobiologicznego w dystrybucji i magazynowania paliw naftowych. Nafta-Gaz. 2002, 58(3), 160-167.
 
2.
GAYLARDE, C.C., BENTO, F., KELLEY J. Microbial contamination of stored hydrocarbon fuels and its control. Revista de Microbiologia. 1999, 30.
 
3.
IVES, K.I. Mathematical models of deep-bed filtration. Basis of Filtration Nordhoff International. 1975 Leyden.
 
4.
JANDA, K. Mikrobiologiczne skażenie paliw. Postępy mikrobiologii. 2005, 44, 157-169.
 
5.
KAISER, K. Filtry i filtracja (2). Filtracja i mechanizm filtracji. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. 2007, 5, 202-204.
 
6.
KAULA, R. Podstawy automatyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2005.
 
7.
KLOFUTAR, B., GOŁĄB, J. Microorganisms in diesel and in biodiesel fuels. Acta Chimica Slovenica. 2007, 54(4), 744-748.
 
8.
LASOCKI, J., KARWOWSKA, E. Wpływ mikroorganizmów bytujących w środowisku oleju napędowego i biodiesla na układ paliwowy pojazdów napędzanych silnikami o zapłonie samoczynnym. Archiwum Motoryzacji. 2010, 3, 167-183.
 
9.
MARCINKOWSKI, L. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 2011.
 
10.
NIEWCZAS, A., WRONA J., WRONA R. Zanieczyszczenia oleju smarującego oraz ich wpływ na trwałość silnika spalinowego. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2010, 11(6), 1-5.
 
11.
SITNIK, L. Magnetyczne wspomagana filtracja oleju silnikowego. Archiwum Motoryzacji. 2009, 1, 11-38.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top