Representativeness of emissions of toxic substances in bench tests reflecting the road traffic conditions of a vehicle
 
 
 
More details
Hide details
1
Environment Protection Center, Motor Transport Institute.
 
 
Publication date: 2019-05-01
 
 
Combustion Engines 2019,177(2), 88-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
 
REFERENCES (10)
1.
MERKISZ, J., RYMANIAK, Ł. Determining the environmental indicators for vehicles of different categories in relation to CO2 emission based on road tests. Combustion Engines. 2017, 170(3), 66-72.
 
2.
WIŚNIOWSKI, P., ŚLĘZAK, M., NIEWCZAS, A., SZCZEPAŃSKI, T. Method for synthesizing the laboratory exhaust emission test from car engines based on road tests. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2018, 421, 042080. DOI:10.1088/1757-899X/421/4/042080.
 
3.
KUTRZYK, A., FILIPCZYK, J., Określenie poziomu emisji składników spalin dla różnych warunków pracy silnika. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2008, 64, 167-174.
 
4.
HYK, W., STOJEK, Z. Analiza statystyczna w laboratorium. 2016, PWN, Warszawa.
 
5.
BIELACZYC, P. O badaniach emisji związków szkodliwych spalin z silników samochodowych w warunkach trakcyjnych metodą RDE (PEMS). Przegląd Techniczny. 2016 24.
 
6.
BEBKIEWICZ, K., CHŁOPEK, Z., SZCZEPAŃSKI, K. Estimating pollutant emission from motor vehicles in the years 2000–2015. Combustion Engines. 2017, 171(4), 62-67.
 
7.
WIŚNIOWSKI, P., ŚLĘZAK, M., NIEWCZAS, A., SZCZEPAŃSKI, T. Dobór metody filtrowania przebiegu prędkości pojazdu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2017, 9, 24-29.
 
8.
SZCZEPAŃSKI, T., WIŚNIOWSKI, P. Typowe zadania realizowane przez silnik spalinowy. Transport Samochodowy. 2017, 1, 85-104.
 
9.
MERKISZ, J., PIELECHA, J., JASIŃSKI, R. Ocena emisji spalin pojazdów kategorii Euro 6 w testach drogowych., Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. 2017, 115, 131-144.
 
10.
CHŁOPEK, Z. Synteza testów jezdnych zgodnie z kryteriami podobieństwa charakterystyk częstotliwościowych. Eksploatacja i niezawodność – Maintenance and Reliability. 2016, 18(4), 572-577.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Evaluation of the CO2 emission from motor vehicles in the context of sustainable transport development
Piotr Wiśniowski, Anna Borucka, Maciej Menes, Andrzej Świderski
Combustion Engines
 
2.
Initial assessment of the legitimacy of limiting the maximum permissible speed on highways and motorways based on tests in real traffic conditions
Wojciech Gis, Maciej Gis, Piotr Wiśniowski, Sławomir Taubert
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
 
3.
Impact of the use of comfort devices on the exhaust toxic compounds from a modern PC car with spark ignition engine
Maciej Siedlecki, Jerzy Merkisz, Michał Dobrzyński, Kamil Kubiak
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top