Some aspects of long-term testing of cogeneration set fueled with biogas
 
 
More details
Hide details
1
Sumera Motor Sp. z o. o. sp. k., Andrychów.
 
 
Publication date: 2019-10-01
 
 
Combustion Engines 2019,179(4), 136-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article presents the results of long-term testing of prototype of 64 kVA biogas cogeneration set (CHP – Combined Heat and Power), build with support of financial means from the MCP R&D program 1 2 1. Between others, the impact of fueling with biogas from the sewage treatment plant on the engine oil has been investigated. Used oil analyses unveiled adverse presence of silicon compounds, i.e. siloxanes, permissible level of which (according to MAN standard) was exceeded several times. In order to reduce these compounds, prototype biogas filter based on activated carbon has been developed. Based on initial calculations, overall efficiency of this cogeneration set is circa 70%. For the consumer needs, the entire installation is enclosed in a compact soundproof canopy. Besides environmental merits, the cogeneration set shows also economical advantages. If operating continuously, the gen-set CHP would produce electrical and heat power in an amount that its purchasing cost would be returned after about 12 months, under condition of having biogas.
 
REFERENCES (18)
1.
PAKULUK, A., CIOŁEK, J. Problemy z siloksanami w instalacjach biogazowych – cz. 1. Zagrożenia stwarzane przez spalanie biogazu zawierającego organiczne związki krzemu. Instal. Warszawa 2013.
 
2.
STANUCH, I., BIEGAŃSKA, J. Siloksany w biogazie. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Politechnika Śląska. Gliwice 2014.
 
3.
Dz. U. z 7 czerwca 2018, poz. 1276, URE.
 
4.
FERTCH, K. System FIT i FIP – rozwiązanie dla małych biogazowni. Biomasa. 2019, 1, 48.
 
5.
REŃSKA, E. Enzymy w akcji – zwiększenie efektywności produkcji biogazu. Biomasa. 2019, 1.
 
9.
ROZMARYNOWSKI, A., WOJCIECHOWSKI, J. Kogeneracja – dobór układów CHP. Instytut Logistyki i Magazynowania. Logistyka. 2011, 6.
 
10.
SKOREK, J., KALINA, J. Gazowe układy kogeneracyjne. WNT. Warszawa 2005.
 
11.
SKOREK, J., KALINA, J. Optymalizacja doboru mocy rozproszonych źródeł kogeneracyjnych. Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska. Gliwice 2000.
 
12.
SKOREK, J. Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem tłokowym lub turbiną. Instal. 2012, 4.
 
13.
DUŻYŃSKI, A. Techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2011, 10.
 
14.
DUŻYŃSKI, A. Podsumowanie trzyletniej eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2012, 10.
 
15.
CUPIAŁ, K., DUŻYŃSKI, A., GRZELKA, J. A summary of the eight years of operation of the biogas heat and power-generating set in the Waste Treatment Plant of WARTA S.A. in Czestochowa. Combustion Engines. 2006, 124(1).
 
16.
TUROWSKI, S., NOWOWIEJSKI, R. Analiza układu kogeneracyjnego jako źródła ciepła i energii elektrycznej w modelowym gospodarstwie rolnym. Inżynieria Rolnicza. 2009, 1(110).
 
18.
PISKOWSKA-WASIAK, J. Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Nafta-Gaz. 2014, 2.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top