The proposition of utilisation the vehicle in 1:5 scale to construction and testing of an autonomous vehicle
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science at University of Bielsko-Biała.
 
 
Publication date: 2017-02-01
 
 
Combustion Engines 2017,168(1), 125-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the near future, vehicles will be moving autonomously with little participation or completely without the driver affecting on the vehicle move. Task of driver will be limited to identify the end point of the vehicle route. Vehicles, to meet this challenge, must be equipped with the control systems and supervising the movement of the vehicle, reacting onto the movement of pedestrians and other vehicles, road signs, time of day and weather conditions. The movement of the vehicle will be controlled and driven by a system on board a vehicle, but will also be required to tracking the vehicles position and its movement parameters using of the vehicle satellite navigation systems. In addition, the motion trajectory of the vehicle will be determined and any deviation from the target track will be corrected. The article presents a proposal for determining the trajectory of the vehicle based on the control points specified by the coordinates of the location of the vehicle and ways of correcting the trajectory of the vehicle. For this purpose was utilized the vehicle in scale.
 
REFERENCES (16)
1.
ABE, M. Vehicle handling dynamics. Theory and application, II ed. Elsevier, Oxford 2015, 281-300.
 
2.
AUGUSTYNOWICZ, A. Modelowanie typu kierowcy samochodu. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Opole 2009.
 
3.
BAKER, W.E., EESTINE, P.S., DODGE, F.T. Similarity methods in engineering dynamics. Theory and practice of scale modeling, Spartan Books. New Jersey 1978.
 
4.
BOGUSZ, M., BIELENIN, D. Projekt i badanie autonomicznego system sterowania do modelu pojazdu. V Konferencja Inżynier XXI w. Bielsko-Biała. 2016.
 
5.
BUCKINGHAM, E. On physically similar systems: Illustration of the use of dimensional equations. Physics Review. 1914, 4, 345-376.
 
6.
BUŁKA, D., WALCZAK, S., WOLAK, S. Antycypacyjny model kierowcy zastosowany w programie do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-Sim. V Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”. Kielce 2006.
 
7.
KROMULSKI, J., SZCZEPANIAK, J., PAWŁOWSKI, T. Model układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym (człowiek–agregat rolniczy) w aspekcie bezpieczeństwa ruchu. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2011, 56(2), 101-104.
 
8.
LOZIA, Z. Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki. Monografia. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 1998, 41.
 
9.
MACADAM, C.C. Understanding and modeling the human driver. Vehicle System Dynamics. 2003, 40(1-3), 101-134.
 
10.
PARCZEWSKI, K., ROMANISZYN, K.M. Układy kierowania mobilnych modeli pojazdów wykorzystywanych do badań dynamiki ruchu pojazdów. Logistyka. 2015, 4, 789-800.
 
11.
PARCZEWSKI, K. Analiza możliwości wykorzystania modelu fizycznego pojazdu do oceny stateczności ruchu pojazdów wielkogabarytowych. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Rozprawa naukowa 52, Bielsko-Biała 2014.
 
12.
PROCHOWSKI, L. Mechanika ruchu. WKŁ, Warszawa, 2005, 289-291.
 
13.
REŃSKI, A. Identification of driver model parameters. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2001, 7(1), 79-92.
 
14.
ROMANISZYN, K.M., WNĘK, H. Symulacja dynamiki ruchu na mobilnym modelu samochodu. Pomiary Automatyka Kontrola. 2010, 3, 240-243.
 
15.
STAŃCZYK, T.L., JURECKI, R. Modele kierowcy, możliwość ich wykorzystania do analizy sytuacji przedwypadkowych. IV Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”. Kielce 2004.
 
16.
WITAYA, W., PARINYA, W., KRISSADA, C. Scaled vehicle for interactive dynamic simulation. Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetic. Bangkok, 21-26.02.2009.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top