KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the results of operational tests of engine oil, including the observation of changes in the values of selected physicochemical parameters of oil in subsequent operation cycles, in accordance with the service life specified by the vehicle manufacturer. Preliminary analysis of defined indicators characterizing the condition of engine oil were performed in terms of their suitability for the ongoing monitoring of the technical condition of the engine. On the basis of the values of selected indicators of fresh oil recorded in the course of operational tests and during replacement, one indicator was selected, the kinematic viscosity at 100°C, for which an unambiguous trend of changes was observed during the tests. The last stage was to verify the hypothesis about the correlation between the observed changes in the value of the indicator and the mileage of the engine – vehicle.
 
REFERENCES (18)
1.
ALBERTSON, W.C., STALEY, D.R., MCDONALD, M.M. et al. Engine oil viscosity diagnostic system and methods. United States Patent. 2008, 20080223114.
 
2.
DROŹDZIEL, P., IGNACIUK, P. Ocena zmian własności oleju silnikowego w trakcie stanowiskowych rozruchów silnika spalinowego. Tribologia. 2004, 2, 117-128.
 
3.
GOMÓŁKA, I., AUGUSTYNOWICZ, A. Evaluation of applicability of dielectric constant in monitoring aging processes in engine oils. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019, 21(2), 177-185. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
4.
JAKÓBIEC, J., BUDZIK, G. Czynniki mające wpływ na stopień degradacji oleju silnikowego w okresie eksploatacji. Archiwum Motoryzacji. 2007, 3. 209-216.
 
5.
KARPOVICH, I.A., ODZHAYEV, V.B., AZARKO, I.I. et al. Universal device for motor-oil quality control. 11th International Conference Microwave and Telecommunication Technology. IEEE Cat. No.01EX487. 2001, 673-674. https://doi.org/10.1109/CRMICO....
 
6.
KOSZAŁKA, G. Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2014, 16(1), 133-139.
 
7.
KOSZAŁKA, G., SUCHECKI, A. Changes in performance and wear of small diesel engine during durability test. Combustion Engines. 2015, 162(3), 34-40. https://doi.org/10.19206/CE-11....
 
8.
KUMBAR, V., VOTAVA, J. Differences in engine oil degradation in spark-ignition and compression-ignition engine. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2014, 16(4), 622-628.
 
9.
LEWI, A., PEEW, D. On the evaluation of exploitation qualities of PristaSuper 25W40 motor oil with DIA method. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2011, 4, 11-14.
 
10.
MAZURKOW, A., WITKOWSKI, W., KALINA, A. et al. The effect of oil feeding type and oil grade on the oil film bearing capacity. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2021, 23 (2), 381-386. http://doi.org/10.17531/ein.20....
 
11.
NADOLNY, K. Możliwości wyznaczania uzasadnionych okresów eksploatacji oleju. Technika Smarownicza. 1979, 3.
 
12.
NADOLNY, K. Niezawodnościowe problemy eksploatacyjnych zmian jakości silnikowych olejów smarowych. Politechnika Poznańska, Rozprawy nr 164, Poznań 1985.
 
13.
SOBAŃSKA, K., LEWIŃSKA I.B., HEBDA, M. et al. Matematyczny model przebiegu procesu starzenia olejów smarowych pracujących w urządzeniach mechanicznych II typu. Materiały Konferencyjne KONMOT. 1978.
 
14.
Standard test method for low temperature, low shear rate, viscosity/temperature dependence of lubricating oils using a temperature-scanning. Technique. West Conshohocken. ASTM International, 2005.
 
15.
URZĘDOWSKA, W., STĘPIEŃ, Z. Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji. Nafta-Gaz. 2012, 12(LX), 1102-1110.
 
16.
WOLAK, A., JANOCHA, P. Zmiany właściwości użytkowych olejów silnikowych w warunkach eksploatacji - analizy FTIR. Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji. Kraków: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. 2015, 201, 84-105.
 
17.
WOLAK, A, ZAJĄC, G. The kinetics of changes in kinematic viscosity of engine oils under similar operating conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2017, 19(2), 260-267. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
18.
StatSoft, Electronic Statistics Textbook. https://www.statsoft.pl/textbo....
 
 
CITATIONS (1):
1.
Assessment of oil change intervals in urban buses based on the selected physicochemical properties of used engine oils
Wojciech Gołębiowski, Grzegorz Zając, Marie Sejkorová, Artur Wolak
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top