Assessment of thermodynamic cycle of internal combustion engine in terms of rightsizing
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, Wroclaw University of Science and Technology.
 
 
Publication date: 2019-07-01
 
 
Combustion Engines 2019,178(3), 182-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The modification of the downsizing trend of internal combustion engines towards rightsizing is a new challenge for constructors. The change in the displacement volume of internal combustion engines accompanying the rightsizing idea may in fact mean a reduction or increase of the defining swept volume change factors and thus may affect the change in the operating characteristics as a result of changes in combustion process parameters - a research problem described in this publication. Incidents of changes in the displacement volume were considered along with the change of the compression space and at the change of the geometric degree of compression. The new form of the mathematical dependence describing the efficiency of the thermodynamic cycle makes it possible to evaluate the opera-tion indicators of the internal combustion engine along with the implementation of the rightsizing idea. The work demonstrated the in-variance of cycle efficiency with different forms of rightsizing.
 
REFERENCES (21)
1.
AMBROZIK, A. Wybrane zagadnienia procesów cieplnych w tłokowych silnikach spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2003.
 
2.
AMBROZIK, A. Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2010.
 
3.
AMBROZIK, A., DANILCZYK, W., KRUCZYŃSKI, S.W. Simulation of on indicato diagram of a diesel engine. Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2003, Vol. III, 12-17.
 
4.
BRZEŻAŃSKI, M., ŚLIWIŃSKI, K. Downsizing nowy kierunek rozwoju silników samochodowych. Silniki Spalinowe. 2004, 119(2), 3-11.
 
5.
FRASER, A.D.J. How low can we go? Challenges and opportunities of engine downsizing to reduce CO2 emissions. Seminar Proceedings IMechE. London, 9 February 2011, 1-9.
 
6.
FRASER, N., BASSETT, M. Extreme engine downsizing with a single turbochanger – 100 kW/l and 30 bar BMEP. Seminar Proceedings IMechE. London, February 2011, 31-45.
 
7.
GNUTEK, Z., NEMŚ, A., POMORSKI, M. Badania niestechiometrycznego spalania mieszanek wzbogaconych w tlen w silnikach cieplnych o zapłonie iskrowym. Materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Międzyzdroje, 2010, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Szczecin 2010, 217-224.
 
8.
GNUTEK, Z., KOLASIŃSKI, P.K. Application of volumetric machines in micro steam power plants. Archiwum Energetyki. 2010, 40(1/2), 63-74.
 
9.
HEYWOOD, J.B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw HiU International Editions. 1989.
 
10.
JENTEGES, M., VAN DER WEEM, D. et al. Optimized activation of a downsizing concept with electrical boost. MTZ. 2006, 67(4).
 
11.
KEMPER, H., BAUMGARTEN, H., HEBERMANN, K. et al. On the road towards consequent downsizing. MTZ Worldwide. 2003, 54(5), 16-18.
 
12.
KING, J. Application of synergistic technologies to achive high levels of gasoline engine downsizing. Seminar Proceedings IMechE. London, 9 February 2011, 59-72.
 
13.
LUFT, S. Podstawy budowy silników. WKŁ. Warszawa 2006.
 
14.
PIELECHA, I., CIEŚLIK, W., BOROWSKI, P. et al. Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines – contemporary trends in downsizing. Combustion Engines. 2014, 159(4), 12-25.
 
15.
PISCHINGER, S. Verbrennungskraftmaschinen I. Aachen: RWTH. Aachen 2011.
 
16.
POSTRZEDNIK, A., ŻMUDKA, Z. Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych. Politechnika Śląska. Gliwice 2007.
 
17.
RYCHTER, T.J., TEODORCZYK, A. Teoria silników tłokowych. WKŁ. Warszawa 2006.
 
18.
SROKA, Z.J., Some aspects of thermal load and operating indexes after downsizing for internal combustion engine. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2012, 110(1), 51-58.
 
19.
SROKA, Z.J. Wybrane zagadnienia teorii tłokowych silników spalinowych w aspekcie zmian objętości skokowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2013.
 
21.
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., http://www.auto-swiat.pl.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Internal Combustion Engines [Working Title]
Sroka J.
 
2.
Emissions from Light-Duty Vehicles—From Statistics to Emission Regulations and Vehicle Testing in the European Union
Wiktor Pacura, Katarzyna Szramowiat-Sala, Janusz Gołaś
Energies
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top