Ecological effects of use biogas to supply the internal combustion engine in the electricity generation process – results of LCA analysis
 
More details
Hide details
1
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering at Warsaw University of Technology.
 
2
Department of Liquids Fuels and Bioeconomy in Automotive Industry Institute in Warsaw.
 
 
Publication date: 2017-11-01
 
 
Combustion Engines 2017,171(4), 134-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Environmental life cycle assessment (LCA) in Poland is still a relatively new method of estimating the environmental impact of production processes. It enables the assessment of the environmental risks associated with the product system or activity, either through the identification and quantification of materials and energy used and waste introduced into the environment, as well as assess their impact on the environment. LCA method application also enables the calculation of greenhouse gas emissions in accordance with Directive 2009/28/EC on the promotion of energy from renewable sources. This paper presents the results of the simplified life cycle analysis of electricity production process from agricultural biogas used as an engine fuel. LCA analysis was conducted based on data from one of the national biogas plants. The selection criterion was based on the availability of substrates (maize silage, distillery slop and sugar beet pulp) and the possibility of obtaining high quality data for analysis (actual data based on the existing biogas plant). In addition, the environmental impact of the biogas power generation technology obtained through the methane fermentation process only of waste materials (distillery slop, sugar beet pulp) and coprocessing of waste and maize silage was compared.
 
REFERENCES (12)
1.
SAMSON-BRĘK, I. Zastosowanie metody oceny cyklu życia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania paliwa biogazowego do silników spalinowych. Archiwum Motoryzacji. 2011, 2(53), 69-79.
 
2.
BIERNAT, K., GIS, W., SAMSON-BRĘK, I. Application of the life cycle assessment (LCA) method to the estimation of environmental impact of the engine biofuels generation for example of biogas fuel. Combustion Engines. 2012, 148(1), 25-32.
 
3.
GÓRZYŃSKI, J. Podstawy analizy środowiskowej wyborów i obiektów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2007.
 
4.
LEWANDOWSKA, A. Środowiskowa Ocena Cyklu Życia Produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań 2006.
 
5.
GÓRALCZYK, M., KOWALSKI, Z., KULCZYCKA, J. Ekologiczna ocena cyklu istnienia procesów wytwórczych (LCA). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
 
6.
FAVA, J. A technical framework for life-cycle assessment. In: SETAC and SETAC Foundation for Environmental Education, Washington1991.
 
7.
SZKODA, M. Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego. Logistyka. 2011, 3.
 
8.
PN-EN 60300-3-3:2006 – Zarządzanie niezawodnością – Część 3-3: Przewodnik zastosowań – Szacowanie kosztu cyklu życia.
 
9.
Life cycle cost handbook – guidance for life cycle cost estimation and analysis, office of acquisition and project management. U.S. Department of Energy. Washington, 2014.
 
10.
GOEDKOP, M., SPRIENSMA, R. The eco-indicator 99. A damage oriented method for life cycle assessment. Methodology report, PRé Consultants B.V. Netherlands 2000.
 
11.
LINDFORS, L.G. Nordic guidelines on life-cycle assessment. Nordic Council of Minister. Copenhagen 1995.
 
12.
SENSI, A. Eurostat, agriculture and acidification. European Commission. ec.europa.eu/agriculture/envir/report/en/acid_en/report.htm#Foot3a.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Assessment of the Environmental Impact of Using Methane Fuels to Supply Internal Combustion Engines
Krzysztof Biernat, Izabela Samson-Bręk, Zdzisław Chłopek, Marlena Owczuk, Anna Matuszewska
Energies
 
2.
ENERGY SAVING OF MODULAR BUILDINGS WITH THE HELP OF BIOGAS TECHNOLOGIES
Vasyl Zhelykh, Yurij Furdas, Stepan Shapoval, Olena Savchenko, Volodymyr Shepitchak
Theory and Building Practice
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top